Timbanken

Timbanken

Timbanken är Region Hallands och de halländska kommunernas nya affärsutvecklingsstöd som underlättar för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. När ett konto öppnas i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom områdena: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik.

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och regionen är en av de mest attraktiva i landet att bo, arbeta och verka i. Men bra kan bli bättre genom att bland annat skapa möjligheter för företag att utvecklas. Det var inför den här satsningen som DH Solutions i slutet av 2013 fick uppdraget att hjälpa Region Halland att utveckla Timbanken. En månad senare hade verktyget levererats.

”DH Solutions var snabba och tillmötesgående och fick därför uppdraget. Förmågan att inte prata tekniskt språk med oss utan att vara bryggan mellan användare och IT-avdelningen var fantastisk", säger Lena Johansson utvecklingsledare på Region Halland.
"Jag tyckte även det var väldigt läckert att ni hade era kärnvärden med i offerten, det vill säga; glädje, ansvar och tillit. Vågade ni vara så kaxiga i era offerter så var ni ju tvungna att leva upp till det och det gjorde ni verkligen".

Satsningen med Timbanken sträcker sig mellan januari 2014 till 31 december 2016 och under denna tid är målet att ca 1 600 företagare i Halland ska ha fått möjlighet att se sitt företag utvecklas och växa. Under det första kvartalet Timbanken varit aktiv har 1 500 konsulttimmar bokats med de ca 30 konsulter som företagarna har att välja bland.

När vi träffar Lena är hon på konferens i Tylöbäck utanför Halmstad där konsulterna är inbjudna till en kurs i jämställdhet. Av de anmälningar som kommer in till Timbanken är större delen manliga företagare och ett stort fokus ligger därför på att främja de kvinnliga företagarna.

"Vår ambition är att öka antalet kvinnliga företagare vilket vi gör med olika satsningar. Bland annat håller vi dagens utbildning, för att bemötandet ska vara på samma villkor. Via vår utvärdering hoppas vi sedan se att de företag som ägs av kvinnor ska ha fått se en ökad lönsamhet och att de har växt till sig".

 

 

”DH Solutions var snabba och tillmötesgående och fick därför uppdraget. Förmågan att inte prata tekniskt språk med oss utan att vara bryggan mellan användare och IT-avdelningen var fantastisk"

Lena Johansson, utvecklingsledare
Region Halland

Läs mer om Timbanken här