Lidh Reklam

Lidh Reklam

Lidh Reklam är marknadsledande när det gäller målgruppen "Nyinflyttade". De hjälper butiker och företag att etablera en första kontakt med nyinflyttade på orten genom reklamutskick. Deras utskick når varje vecka alla nyinflyttade i Sverige från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Företaget har verksamheter på 450 orter och gjorde under 2015 ca en miljon utskick.

”Trots den digitala utvecklingen är våra välkomstbrev är väldigt populära. De som flyttar behöver nya kontakter på orten såsom bank, frisör etc.”, säger Göran Wiberg, vd på Lidh Reklam. 

Nya utskick kräver mycket koordination och sammanställning av information och det gamla dos-baserade systemet krävde mycket manuellt arbete och saknade flera viktiga funktioner. 

Kunderna fanns på treårsavtal där de köpt en upplaga som sedan distribuerades ut i takt med inflytt vilket innebar enorma lager för Lidh Reklam. Breven handplockades, kuverterades och skickades iväg för hand.

”Det höll tillslut inte och för att rädda verksamheten tog vi beslut om att digitalisera processen under 2010. Det var så vi kom i kontakt med DH Solutions”, säger Göran.

Tillsammans med DH Solutions utvecklades ett nytt verksamhetssystem, RUS, som kunde effektivisera verksamheten och täcka in alla vitala bitar. 

"Vi startade upp en projektgrupp med veckovisa möten. Projektgruppen samarbetade mycket bra och ett kreativt tänk gjorde att projektet utvecklades till mycket bra lösningar och snabba beslut. Det var en mycket trevlig resa de 9 månader projektet varade och vi var imponerade av DH Solutions som överträffade våra förväntningar på systemet", fortsätter Göran.

Det förbättrade säljläget som efterföljde berodde till stor del på det nya systemet, med snabbare kommunikation, smidigare och ökad säkerhet med backup. Andra fördelar Lidh Reklam märkte av var kortare ledtider, minskade papperskostnader, energibesparingar helt enkelt mer miljöanpassat med digitala fakturor och digitala namnlistor.

Vad var då anledningen till att Lidh Reklam valde DH Solutions som leverantör?

”DH Solutions är ett lokalt företag vilket var viktigt för oss. Ni har dessutom många år på nacken vilket kändes tryggt och en historia. En produkt går alltid att kopiera, men aldrig en historia”, avslutar Göran.

 

 

"Vi startade upp en projektgrupp med veckovisa möten. Projektgruppen samarbetade mycket bra och ett kreativt tänk gjorde att projektet utvecklades till mycket bra lösningar och snabba beslut. Det var en mycket trevlig resa de 9 månader projektet varade och vi var imponerade av DH Solutions som överträffade våra förväntningar på systemet"

Göran Wiberg, VD Lidh Reklam

Läs mer om Lidh Reklam här

Vill du komma i kontakt med oss?