Referens - Altiant

Altiant erbjuder marknadsundersökningar till exklusiva varumärken inom mode-, smyckes-och fordonsindustrin samt finans- och kapitalförvaltningsföretag som önskar få insikt och kunskap om vad deras målgrupp efterfrågar i olika sammanhang. Undersökningarna ger tillförlitliga beslutsunderlag, exempelvis vid lansering av nya produkter eller tjänster samt för att optimera prissättningen eller bevaka trender.

– Kapitalstarka konsumenter är sällan intresserade av att delta i enkätundersökningar, men Altiant erbjuder en panel som består av tiotusentals människor med mycket god ekonomi som gärna deltar och svarar på enkätundersökningar och vill bidra med sina åsikter för att hjälpa till att utveckla varumärken och företag. Resultaten från dessa undersökningar ger våra kunder säkerställd statistik och tillförlitliga beslutsunderlag, säger Lars Long som är CEO på Altiant.

Säkerhet och tillgänglighet

När Altiant sökte efter en it-leverantör i januari 2018 var det flera aspekter som påverkade deras val.
– För oss är det viktigt att vår it-leverantör är intresserade av vår verksamhet och att våra uppdrag får hög prioritet. Jag fick ett bra bemötande hos DH Solutions och kände att de delade mina visioner om projekten. Säkerhet i infrastrukturen är det absolut viktigaste i vår verksamhet. Som marknadsundersökningsföretag med ett unikt användarregister samlar och lagrar vi en betydande mängd persondata. Om vi skulle angripas av hackare, så skulle vårt företag få svårt att återhämta sig.

En ny säker plattform

Altiant såg ett behov av att migrera www.luxuryopinions.com till en mer säker plattform.
– I ett skede som start up-företag fokuserade vi inte på långsiktiga lösningar utan löste problem tillfälligt. Korrekta utvecklings-, test- och produktionsmiljöer saknades. Vi behövde också en skalbar serverinfrastruktur som kunde optimera både sidans prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt huvudkrav var att sidan skulle spegla våra användares globala spridning och att alla system och processer stöds fullt ut på samtliga tolv lokala språk.

Tjänster och lösning

DH Solutions kunde tillgodose Altiants behov genom kundanpassad systemutveckling, säkerhet-/lösningsarkitektur och infrastruktur, design och GDPR-rådgivning.

Den lösning som DH Solutions presenterade består av två siter, en landningssida som bygger på CMS byggt i Umbraco, samt en medlemssida som är byggd med asp.core, MVC och vue.js. Lösningen är byggd helt i Azure, fördelat på olika geografiska platser för redundans och låga svarstider oberoende var i världen användarna befinner sig. För att möta den höga säkerhet som kunden efterfrågat används en Identity-as-a-service (IDaaS) provider för säker login på medlemssidorna. I Azurelösningen används även en så kallad Azure Blob för att medlemmarna skall kunna ladda upp bilder.

– DH Solutions kunde guida oss på ett mycket tillfredsställande sätt i nyckelfrågor, så att vi hittade rätt väg framåt. Den första fasen av projektet genomfördes som förväntat, trots att vi hade en stram tidsplan och dessutom mitt i semestertider. Utvecklingsteamet arbetade helt enligt plan och lanseringen kunde genomföras enligt överenskommelse.

Kompetens och samarbetsvilja

Lars Long är mycket nöjd med DH Solutions hela totalerbjudande och servicegrad.
– Jag upplevde att medarbetarna på DH Solutions har hög kompetens och att olika affärsområden i deras verksamhet är så väl integrerade med varandra. Det var väldigt enkelt att ta in experthjälp från olika delar i deras verksamhet när det behövdes i vårt projekt och viljan att samarbeta med vårt eget utvecklingsteam hade en avgörande betydelse.

”Kompetens, passion och samarbetsvilja gör det enkelt för mig att vilja fortsätta vårt samarbete med DH Solutions.”
Lars Long, Founder & CEO at Altiant

Läs mer om Altiant och deras verksamhet här

Om Altiant: Erbjuder marknadsundersökningar till lyxvarumärken runt om i världen 

Kontor: Sverige, Frankrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Estland, Bulgarien.

Antal anställda: 18 heltidsanställda