Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

På DH Solutions värnar vi om våra samarbetspartners integritet och säkerhet. Vår Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss. 

När du blir kund hos DH Solutions AB accepterar du den behandling som beskrivs i vår Integritetspolicy. DH Solutions är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Relationen och hanteringen regleras av våra allmänna villkor samt denna Integritetspolicy. 

Vi arbetar naturligtvis fortlöpande med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Det innebär att vi kan komma att uppdatera vår Integritetspolicy och du når alltid den senaste versionen via vår hemsida. Vid större förändringar av policyn informerar vi alltid våra samarbetspartners. 

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra relationer med samarbetspartners, leverera tjänster och varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.
 

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om relationen med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att kunna slutföra våra åtaganden i max 6 månader efter att relationen upphört.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. 

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. 

Mottagare
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. leverantörer av IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. 

Vilken information om dig samlar vi in och varför?
I samband med att du ingår ett avtal med DH Solutions behöver vi följande uppgifter: företag, namn, organisationsnummer/personnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress. Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera dig som kund på ett korrekt och lagenligt vis.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga samarbetspartners, till exempel meddelanden om driftstörningar eller ändringar i användarvillkor. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress ni angett.

Vi kan även skicka ut e-post om nyheter eller information som vi tror att du som kund är intresserad av. Du kan alltid avsäga dig sådana utskick från oss genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande. 

Frivilliga uppgifter
När du kontaktar DH Solutions Support sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer man önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

Du kan även kommunicera med DH Solutions genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra. 

Automatiskt insamlade uppgifter
När du använder våra tjänster sparar och hanterar vi data om hur du använder dem. Informationen delas i vissa fall med utvalda tredjepartsleverantörer av verktyg för marknadsföring och analys, för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse. Detta kan ske genom att vi använder oss av cookies. 

Exempel på andra automatiskt insamlade uppgifter inkluderar:

  • IP-adresser från loggar i de system vi använder för att hantera vår infrastruktur.
  • Information i loggar om vilken typ av enhet du ansluter från. Informationen kan inte identifiera dig personligen men kan i kombination med annan data potentiellt göra det.
  • Information från sociala medier i enlighet med det ägande bolagets policy. 

Har DH Solutions ett Personuppgiftsbiträdesavtal?
Ja. För att underlätta för dig som kund i ditt arbete med GDPR har vi tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som du kan teckna med oss.

Hör av dig till gdpr@dhsolutions.se så hjälper vid dig. 

Vilka rättigheter har jag som samarbetspartner?
Som exempel kund hos DH Solutions har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Din förfrågan skickar du till gdpr@dhsolutions.se och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Om vi märker att det kommer ta längre tid blir du informerad om varför.

För att försäkra oss om att vi delar informationen med rätt person krävs att du skickar in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Bilden på ID-handlingen raderas så snart förfrågan har hanterats.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats. 

Dataskyddsombud
Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du oss på e-postadressen gdpr@dhsolutions.se

Tillsynsmyndighet
Om du vill framföra klagomål som rör DH Solutions hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på imy.se

Vill du komma i kontakt med oss?