CSR - Hållbarhet

CSR - HÅLLBAR UTVECKLING & FÖRETAGANDE

Genom vår affär och idé vill vi ge våra kunder och samarbetspartner smarta IT-lösningar som ska genomsyras av en hållbar och effektiv utveckling. Vi jobbar långsiktigt med våra relationer och även med vårt sociala engagemang där vi är med och tar ansvar lokalt. För att värna om vår personal vill vi vara en arbetsplats där bra arbetsmiljö är i fokus, Vi vill ta ansvar för vår miljö och väja de mest miljövänliga alternativen för resor och transport.

Social - Tar socialt ansvar lokalt

DH Solutions har alltid valt att engagera sig socialt i vårt närområde och sponsra lokala föreningar, skolor och samhällsaktiviteter.

Som organisation eftersträvar och värdesätter vi en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Vi är positiva till integration och ser gärna nyanlända invandrare som potentiella medarbetare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och ha kul på jobbet.

Ekonomisk – Smarta IT-lösningar för bättre affärer

Till våra kunder ska vi leverera effektiva och långsiktiga IT-lösningar i nära samarbete med kunden. Detta ger tillväxt och stabil ekonomi som i sin tur ger handlingsfrihet och utrymme till expansion.

I samarbete med våra leverantörer ska vi säkerställa att deras hållbarhetsstatus motsvarar våra förväntningar.

Miljömässig - Välja miljövänliga alternativ

Vi ska inspirera och motivera våra kunder till att återvinna sin elektronik och vara behjälpliga i hanteringen.

När vi väljer transporter ska vi alltid försöka samordna och säkerställa att vi väljer det mest miljövänliga och effektiva alternativet utifrån de förutsättningar som finns. Gäller både till kund och via leverantör.

Att jobba tillsammans med våra kunder och använda dagens teknik när det gäller uppkopplad support och möten, vilket ger mindre resande och förhoppningsvis en positiv påverkan av vårt klimat & miljö.

För att få en bra arbetsmiljö och stämning ska våra medarbetare följa DH Solutions vett och etikettpolicy i samarbeten med kunder, leverantörer och kollegor

Vill du komma i kontakt med oss?