Vill du återvinna eller ge din elektronik en andra chans?

Idag både tillverkar och använder vi fler elektroniska produkter än någonsin. Produktionen ökar och livslängden minskar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något… Så, som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi tecknat avtal med Stena Recycling och Inrego. Detta för att på ett säkert sätt kunna ta hand om våra kunders elektronikavfall.

Elektronikavfallet vi tar hand om packar vi i ett låsbart transportskåp med spårning. Skåpet hämtas på beställning och så snart skåpet anlänt till återvinningsföretaget märks det upp,att hela processen kan följas.

Processen ser ut som följer:

 1. PACKNING OCH TRANSPORT FRÅN KONTORET
  Vi packar det elektroniskt material i skåpet och vår samarbetspartner hämtar upp det. 
 1. KONTROLL OCH TÖMNING AV INNEHÅLL
  Det g
  örs en gedigen kontroll och tekniken töms helt med säker borttagning av informationen. Därefter avgörs det om elskrotet ska återbrukas eller återvinnas. 
 1. ÅTERBRUK ELLER ÅTERVINNING
  Fungerande produkter och komponenter går till återbruk, resterande återvinns. 
 1. KLAR FÖR ÅTERBRUK
  Å
  terställda produkter och komponenter förpackas för återbruk.

Inom 30 dagar från det att återvinningsföretaget har tagit emot den kasserade elektroniken skickas det en komplett rapport med information om produkterna. Rapporten innehåller även ett miljödiplom med information om hur mycket koldioxid den inlämnade elektroniken har sparat.

Att återvinna och återbruka är en viktig process för oss och vi följer även resultatet av hanteringen i vår hållbarhetsrapport.

Vill du återvinna eller ge din elektronik en andra chans?

Kontakta mighjälper vi dig – enkelt, hållbart och säkert!

Helena Eriksson, VD

Vill du komma i kontakt med oss?