Varför investera i DH Solutions upplevelserum?


För fem månader sedan lanserade vi DH Upplevelserum; ett unikt koncept där ni får möjlighet att diskutera er verksamhet, hitta lösningar på era utmaningar och få insikter i hur ert dagliga arbete kan såväl effektiviseras som automatiseras.

Men varför bör ni investera i detta koncept? Jo…

Ni kanske befinner er i ett läge där ni upplever att de administrativa och manuella uppgifterna tar för mycket, om inte all… tid? Ni kanske upplever en bristfällig kommunikation i företaget? Ineffektiv filhantering?

Oavsett hur ert nu-läge ser ut och hur långt ni kommit på er digitala resa, så är upplevelserummet för er. Detta tack vare det helt behovs-anpassade konceptet med Behovsinsamling, Workshop & Handlingsplan. Mer hands-on än såhär blir det helt enkelt inte. Ni får praktiska tips, en skräddarsydd handlingsplan & konkreta lösningsförslag på hur ni ska ta nästa steg i er digitaliseringsresa.

Så, lägg de manuella & mycket tidskrävande uppgifterna bakom er, effektivisera ert arbete, stärk er kommunikation och förbättra er filhantering. Investera i DH Upplevelserum.

Låt upplevelserummet bli starten på er fortsatta digitala resa, mot en effektiv, automatiserad och modern arbetsplats.

Läs mer om DH Upplevelserum HÄR.

Caroline och Mimmi, två av våra experter som ni möter i DH Upplevelserum.

Caroline och Mimmi, två av våra experter som ni möter i DH Upplevelserum.

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?