Vad var det som hände?!

Jag har jobbat inom IT-branschen i snart 40 år! När jag började på Datahalland 1985 var det väldigt ovanligt att man skötte sina arbetsuppgifter med hjälp av en persondator. Enstaka uppgifter som att bokföra, skriva ett brev eller fakturera gjorde man någon gång under dagen eller kanske veckan.

Efter hand som programmen och datorerna utvecklats har användningen ökat och fler uppgifter har vi börjat hantera med hjälp av datorn. Jag upplever att även om den tekniska utvecklingen gått fort så har arbetssätten, digitaliseringen och automatiseringen inte varit lika snabb. Digitaliseringen och anpassningen av arbetssätten har sakta och säkert utvecklats men i en långsammare takt än teknikutvecklingen.

Men plötsligt en dag 2022 så hade vi på 2 år tagit jättekliv och den utvecklingen vi förväntade skulle ta 5–7 år var plötsligt här. Vilka jättekliv den digitala utvecklingen har tagit under 2020-talet! Det här måste vi naturligtvis dra lärdom av. Vikten av att dra nytta av situationer som upplevs som kris men ger stora möjligheter att förändra och förbättra det vi gör i vår vardag.

Digitala möten är nu plötsligt vardag precis som att jobba på distans är vardag, och att du enkelt ska komma åt dina system och din data. Att digitalisera och automatisera rutiner är ett ständigt pågående arbete och en naturlig utveckling precis som hybrida arbetssätt och kreativa kontor är vardag. Inga konstigheter med det.

Men gick det kanske lite för fort? Vi fick bara acceptera det nya och börja använda det då omvärlden ställdes om. Det gör kanske att vi inte riktigt har hunnit sätta oss in i allt det nya och hittat effektiviteten?

Har du koll på möjligheterna med Teams, har ni en policy för vad som gäller för digitala möten, är allt ni behöver åtkomligt på distans eller kan ni göra mer, och sker det på ett säkert sätt?

När det gäller Microsoft 365 och Teams så har möjligheterna exploderat och det kommer hela tiden nya funktioner. Känner du till Microsoft Power Platform, Defender och Viva?
De är också plattformar och produkter som du dagligdags kan använda i din organisation för att skapa automatiska rutiner, beslutsstöd, säkra information samt mäta effektivitet och välmående.

I mitten av oktober hade vi förmånen att besöka Microsoft för att lära mer om alla dessa möjligheter. Två fullspäckade dagar där vi fick uppleva hur vi kan jobba effektivare och få med de mjuka värdena som är otroligt viktiga när vi ser över rutiner och implementerar nya arbetssätt. Vi tror stenhårt på alla dessa möjligheter och satsar nu för att kunna inspirera och leverera till dig som kund för att utveckla din verksamhet.

Så med det sagt, nu rustar vi oss för att kunna erbjuda dig som kund smarta och effektiva lösningar och arbetssätt för att hålla i gång den digitala resan. Tillsammans ser vi till att hålla farten uppe så att vi hela tiden utvecklas och tar nya kliv framåt mot en hållbar digital vardag.

Vi har massa spännande nyheter och smarta tips – mer info och lansering kommer snart…

Helena Eriksson, VD

Helena Eriksson på besök på Microsofts svenska huvudkontor
Teamsmöte på DH Solutions

Teamsmöte vilket numera är arbetsvardag för de allra flesta.

Utbildning på Microsoft

Utbildningsdag hos Microsoft för kommande DH satsning