Våra nya lokaler, med hållbarhet & kreativitet i fokus

I samband med att många jobbade hemifrån under pandemin tog vi på DH Solutions beslutet att förvalta och investera i våra lokaler. Vi såg ett behov av att tänka mer multifunktionellt i lokalerna och skapa en arbetsplats som inspirerar till såväl samarbete som flexibilitet och arbetsglädje.

Idén om att anpassa lokalerna efter det hybridarbete vi såg komma kom till stor del från diskussionerna som pandemin medförde kring kontorens vara eller icke vara. Microsoft hade även sen en tid tillbaka arbetat med konceptet Det nya arbetslivet. Via Microsofts Henrik Byström fick vi en digital visning av hur deras kontor utformats och används, vilket blev startskottet för vårt kreativa kontor.

För att lyckas uppnå det vi såg framför oss inledde vi ett samarbete med inredare Ulrika Sjöö Wiberg, SWID. Ulrika har lång erfarenhet inom inredning och uppfyllde även vårt sätt att tänka när vi ville utgå från våra befintliga lokaler och arbeta med hållbarhet i fokus. Tillsammans satte vi fokus på återanvändning och miljömedvetna inköp.

Inredare Ulrika SJöö Wiberg, SWID

Inredare Ulrika SJöö Wiberg, SWID

Lunch och konferensrum

Syftet med lunch och konferensrum var att skapa en lugn och harmonisk känsla. Detta uppnåddes genom att vi integrerade den inglasad vinterträdgården, förnyade vikväggen och målade in snickerier i samma kulör. En inlagd matta och diverse ljudabsorbenter sänkte ljudnivån, olika sittarrangemang placerades ut och såväl belysning som växter adderades. Tekniken uppdaterades och konferensdelen blev ännu mer flexibelt och givande.

Kreativa verkstaden

Vidare till ett rum som inte fyllde någon större funktion - som blev ett rum för ett härligt kreativt kaos! I detta rum stod dynamiskt arbetssätt i fokus och fram togs ett rum perfekt för längre gemensamma projekt, med möjlighet att välja om man vill stå, sitta eller cykla medan man jobbar. Likt lunch och konferensrum en lugn och harmonisk atmosfär även här!

Flygeln

I ”Flygeln” skapades en röd tråd i inredning, kulörer och belysning i utbildningslokaler, samtalsrum, pentry, tyst rum och mindre konferensrum. Pentryt nyttjas av både besökare som personal, för såväl lunch som avkoppling. Köket fick även det sig en uppdatering såväl vad gäller väggar som inredning.

Det stora konferensrummet, som även fungerar som utbildningsrum, fick ny belysning, ljudabsorberande textilier och nya, funktionella stolar. De mindre grupprummen erbjuder en avslappnad miljö för personalen och har teknik för såväl digitala som traditionella möten. Slutligen, ett tyst arbetsrum med golv-till-tak-ljudabsorbering och platsbyggda skrivbord för maximal användning av utrymmet.

Sammanfattningsvis har vi tillsammans med inredare Ulrika Sjöö Wiberg, SWID gett våra lokaler ett ordentligt lyft, med hållbarhet, flexibilitet och kreativitet i fokus!

Inredare: Ulrika Sjöö Wiberg, SWID

Fotograf: Daniela Ferro

Vill du komma i kontakt med oss?