Uppgradering till Pyramid 4.16 - detta innebär det!

Nu kan du uppgradera till Pyramid 4.16! Och vad innebär det? Jo, Pyramid har nu äntligen kommit med ett flertal förbättringar och nya funktioner som bland annat gör det lättare för dig att skapa nya grafik/grupper, skriva ut blanketter, skicka dokument och använda Varor på väg-lager, för att nämna några av alla fördelar.

Uppgradera till Pyramid 4.16 och ta del av detta:

- Ny version av grafik/gruppera och tickers som även är tillgänglig på webben. Den nya versionen gör det enklare att skapa nya grafik/grupper genom enklare och tydligare inställningar.

- I rutin 210 fakturaunderlag har det nu kommit en ny kommandoknapp ”Visa fakturaurval” där du kan se vilka fakturor som ligger för utskrift i rutin 211. Från dialgoen finns även möjlighet att markera enskilda underlag för förhandsgranskning eller utskrift.

- E- faktura kund har utvecklats med egenskapen ”Skicka direkt” som gör det möjligt att XML skapas samt skickas direkt vid fakturering i 210, gäller INVOICM samt INVOICIX.

- Vid registrering av leverantörsfaktura går det nu att vara flera användare som kopplar bildfiler till leverantörsfakturor, eftersom bildfilen i inkorgen markeras som upptagen för alla andra medan du tittar på den. Det går även att importera bildfilen med hjälp av knappen ”Ladda upp” eller med drag’n drop.

- Nytt enklare sätt att kunna skriva ut blanketter och skicka dokument från order och inköpsrutiner. En underdialog visar vilka blanketter som kan skrivas från blankettsetet. Användaren kan markera vilka blanketter som antingen ska skrivas ut eller skickas via e-post.

- Lager/Kostnadsbokförings rutinen är omskriven och du kan nu själv välja bokföringsdatum för urvalet samt skriva ut gamla journaler i efterhand. ”Bokför kostnad” ersätts nu av ”Kostnadsbokför projekt” och kostnadsbokföringen finns du som en egen PTC-tjänst.

- Lageromföringsrutinen är omskriven och det går nu bland annat att hantera setariklar vid registrering av omföring, ange inleveransens lagerplats vid reservation av lagerplatser samt att det finns nu möjlighet att använda Varor på väg-lager. Detta är ett lager som hanterar artikelsaldo mellan en utleverans och en inleverans för att få bättre spårbarhet på vad som håller på att lageromföras.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor om Pyramid 4.16!

Vi hjälper dig gärna!

Lager

Lager

Order

Order

Faktura

Faktura

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Rasmus Nilsson

Teamansvarig affärssystem

rasmus.nilsson@dhsolutions.se 035-17 91 79

Vill du komma i kontakt med oss?