Teams är verktyget för kommunikation och samarbete

Trots att många företag använder Office 365 så är det få som installerat Teams-appen och kommit igång med Teams i den dagliga verksamheten. Office 365 är så mycket mer än Word och Excel, det finns en rad funktioner och appar som effektiviserar arbetet och som i slutändan kan stärka affären.

De som har kommit igång med Teams är ofta positiva och ser snabbt resultat i effektivitet och produktivitet. En stor utmaning är att gå från gamla invanda rutiner när det gäller att ringa och mejla, till att kommunicera på nya sätt.

De flesta som har kommit igång med Teams använder främst funktionerna för chatt och online-möten, vilket bara är en liten del av funktionaliteten. Teams är den centrala samarbetsplattformen för alla typer av kommunikation och samarbete — med chatt, konversationer, telefoni, videomöten, fildelning, planeringsverktyg och mycket mer som knyter samman företaget.

Vinsten med att byta arbetssätt syns först när alla är med på tåget. Att låta en avdelning/grupp med nyfikna medarbetare byta arbetssätt och testa kan vara en bra start och därefter succesivt sprida arbetssättet till övriga i organisationen.
Ett bra första steg är att definiera ett mål och en plan för förändringen. Ta små steg så att medarbetarna själva kan hitta bästa vägen mot det gemensamma målet.

Teams styrka ligger i dess användarvänlighet. Det är lätt att komma igång när man har ett mål och en plan. Det som oftast drar igång användningen av Teams på ett företag är chatten då den avlastar mejlen. Efter chatten kommer fildelning och planeringsverktyg.

Tre tips för att komma vidare med Teams
  • Bestäm ett mål för vad ni vill uppnå och skapa en gemensam plan för att nå dit.
  • Låt medarbetarna hitta sin kommunikationsform inom givna ramar som passar gruppen, må det vara chatt, konversation i grupper och kanaler, eller telefoni direkt i Teams.
  • Satsa på utbildning. När tekniken är på plats måste alla in i det nya arbetssättet.

 

 

Läs gärna mer om vår utbildning för att komma igång med Teams.
Vill du ha tekniskt stöd och utbildning för att komma igång eller mer info?
Kontakta Fredrik Landh