Stora hållbarhetsvinster med Microsofts datacenter

 

Allt fler företag idag ser ett större intresse för att dess verksamhet ska vara mer hållbar, kan man samtidigt minska energikostnaderna och få en högre IT-säkerhet då är Microsofts datacenter det självklara valet.

Microsoft har byggt upp sina svenska datacenters för att vara ledande ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagens datacenter är uppbyggda med en standardiserad utrustning som är tätt installerad, de har en långt driven virtualisering som ger stora skalfördelar och medför optimering ur energisynpunkt och många andra områden.

Med dagens högre elkostnader så är detta även en faktor som påverkar totalkostnaden för en IT-miljö. Genom en långt utvecklad energieffektivitet så medför Microsofts datacenter även här en stor besparing som både gynnar oss som är kunder men har även en positiv påverkan på elnätets belastning.

Inom Microsoft har man en global strategi för att minska miljöpåverkan, de lägger därför ner mycket resurser på forskning- och utvecklingsarbete för att minska sina datacenters miljöpåverkan. Arbetet rör inte bara koldioxidavtryck utan även annat såsom vattenanvändning, avfall och biologisk mångfald.

Kommer vi sedan till säkerhet så finns det även här flera aspekter att tänka på. Ser man till skalskyddet kring byggnaderna så är detta mycket omfattande och man har tagit hänsyn till eventuella situationer som naturkatastrofer, sabotage mm.

När det gäller säkerhet får vi även ta in hotet från cyberbrott som kan få förödande konsekvenser och även här gör Microsoft enorma investeringar för att ha marknadens bästa skydd.

Ett alltmer hållbart samhälle gör att vi står inför stora framtida förändringar, nya lagar och krav inom hållbarhetsområdet kommer påverka vår framtida serverdrift.

Med Microsofts datacenter så har du som kund fördelen av den storskaliga driften samt den höga kompetensen som Microsoft har inom:

  • Energiförbrukning
  • Miljöpåverkan
  • Säkerhet

Vill du veta mer om hur du kan ha din IT-miljö i Microsofts datacenter så kontakta oss på DH Solutions.

Per Eriksson, Försäljningschef

 

Per Eriksson

Per Eriksson, Försäljningschef
Tel: 035-17 91 02
per.eriksson@dhsolutions.se

Ett av Microsofts svenska datacenter

Det finns idag tre datacenter på olika geografiska platser i Microsofts svenska datacenterregion.

Inuti microsofts svenska datacenter

Vill du komma i kontakt med oss?