Skype för företag Online upphör den 31 juli 2021

Microsoft har lanserat att Microsoft Teams numera är huvudklienten för kommunikation i Office 365. Det innebär att Skype för företag Online inte kommer att vara tillgänglig och omfattas av support från den 31 juli 2021.

Aktuella kunder med Skype för företag Online som har befintliga Office 365-klienter upplever inga förändringar i tjänsten fram till datumet för tillbakadragandet, och kan fortsätta att lägga till nya användare efter behov. Men från och med 1:a september 2019, har alla nya Office 365-kunder direkt Teams. Skype (privatkund), Skype för företag Server och lokala Skype-kunder påverkas inte av att tjänsten Skype för företag Online dras tillbaka.

Vi som Microsoftpartner kan hjälpa er som idag använder Skype för företag Online att planera och uppgradera till Teams. I Teams finns många nya möjligheter som är användbara för digitala möten.
Här är några exempel som kan effektivisera ditt digitala möte:
• Lägg mötet i en kanal så kommer allt som rör mötet att sparas i den kanalen
• Spela in mötet så får du stöd för anteckningar och personer som inte kunde närvara kan ta del av allt som sades i efterhand
• Spara anteckningar som kommer in i mötet i Teams-kanalen så att allt som rör mötet finns på samma plats
• Använd gilla-markeringar för att se att deltagarna läst och godkänt protokollet
• Använd digital White board under mötet
Och det bästa av allt är att det hela tiden kommer nya möjligheter med Microsoft Teams.

Vill du ha tekniskt stöd och utbildning för att komma igång, eller mer info om hur du kan effektivisera era digitala möten?

Kontakta Johan Lindholm

Johan Lindholm

Cloud Architect

johan.lindholm@dhsolutions.se 035-17 91 22