Skydda ert företag med framtidens utbildning i cybersäkerhet

I en digital värld där 30% av företagen har drabbats av cyberattacker de senaste två åren, är det tydligt att traditionella säkerhetsåtgärder inte längre räcker till.

nskliga misstag ligger bakom hela 85% av alla IT-relaterade säkerhetsincidenter, och med 18% av alla phishing-e-postmeddelanden som leder till klick, är risken ständigt närvarande.​

Vi på DH Solutions erbjuder nu en lösning på detta. Låt oss presentera det automatiserade utbildningsprogrammet Nimblr - designat för att bekämpa just dessa utmaningar.

Genom att investera i Nimblr kan ni

  1.  Minska risken för dataintrång
  2. Skydda ert varumärke
  3. rsäkra er om att såväl ert företag som era medarbetare är väl förberedda för framtidens utmaningar

Utbildningsprogrammet är mer än en säkerhetsåtgärd - det är en investering i ert företags fortlevnad. Förutom att det fungerar som ett utbildningsverktyg är det en integrerad säkerhetslösning som aktivt arbetar för att minska riskerna genom att ständigt engagera och utbilda era anställda. Varje aspekt av programmet är designad för att vara intuitiv, användarvänlig och framför allt, effektiv i kampen mot just cyberkriminalitet.

Vill du veta mer om upplägget och utbildningen i Nimblr?

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer om Nimblr och hur det kan hjälpa just er!

Regelbunden Grundläggande Mikroutbildning
Era anställda kommer få inbjudningar till grundläggande mikroutbildningar var 30:e dag för att kontinuerligt upprätthålla en hög medvetenhetsnivå och bygga en stark grund.

Simulerade Attackövningar
Varje månad genomförs två slumpmässiga simulerade attacker, för att testa och stärka de anställdas beredskap. Detta säkerställer att säkerhetsfärdigheterna är skarpa och ökar den praktiska förståelsen!

Påminnelser för Oavslutad Utbildning
Engagemang är avgörande för framgång. Om en mikroutbildning inte slutförs, skickar vi en påminnelse 7 dagar efter den ursprungliga inbjudan och sedan varje sjunde dag tills utbildningen är genomförd.

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Alexander Johansson

Operativ chef

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Vill du komma i kontakt med oss?