Så här hanterar DH Solutions utvecklingen kring coronaviruset Covid-19

Utvecklingen i vår omvärld kopplat till Covid-19 och dess spridning får stora konsekvenser för samtliga aktörer i samhället. En effekt är att allt fler jobbar på distans, och här arbetar DH Solutions proaktivt för att stötta verksamheter kring ett digitalt arbetssätt.

Internt har DH Solutions vidtagit åtgärder med syfte att minimera smittspridningen av Covid-19 på vår affärsverksamhet och för våra kunder.

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället har DH Solutions fattat beslut om att medarbetarna i den mån det är möjligt arbetar på distans och hemifrån med hjälp av digitala verktyg. Här kan vi spela en viktig roll i att hjälpa andra verksamheter att göra detsamma i den uppkomna situationen.

Våra riktlinjer

  • Var lyhörd mot kund/samarbetspartner vad de har för råd/riktlinjer innan du åker på ett möte
  • Förorda gärna Teamsmöte
  • För besök hos oss gäller att besökaren är frisk och symtomfri
  • Vid symtom hos vår personal gäller sjukskrivning eller arbete hemifrån och ej åka på kundbesök eller möten
  • Vi har även en plan om vår personal blir sjuk så att vi har resurser som kan jobba med pågående projekt
  • I princip arbetar alla medarbetare hemifrån i förebyggande syfte
  • På kontoret i Halmstad har vi dagligen bemanning för administration, leverans och support

Vår förhoppning på DH Solutions är att vi alla tillsammans ska kunna ta oss an de förändrade förutsättningarna i vår omvärld på ett lösningsorienterat sätt, och hjälpas åt att minimera riskerna av smittspridningen av Covid-19. Från DH Solutions håll gör vi vårt yttersta för att, i en för oss alla utmanande och ny situation, på bästa möjliga sätt hantera de utmaningar vi ställs inför och utöver det ta ett samhällsansvar. 

Har du några frågor?
Vänligen ta kontakt med vår VD Helena Eriksson.