Pyramidtips - Specialtecken

Vi passar på att ge er lite tips kring specialtecken i Pyramid, hur de fungerar och hur ni kan använda dessa!

Specialtecken 1: $

  • Variabel text.
  • ggs tecknet $in i en textsträng eller i ett egenskapsfält, stannar markören i positionen för ifyllnad. Funktionen kan användas på många sätt, ex. för ifyllnad av text, datum, värdeuppgifter, projektnamn filnamn mm.

Specialtecken 2: .

  • Aktivera en Set-artikel vid orderregistrering genom att ange inledande punkt (.) framför artikelkoden.
  • Vid registrering av orderrad kan punkt sättas sist i fältet artikelkod för att skapa en så kallad Fri artikel. 
  • För att hämta färdiga texter från rutin 833 Standardtextregistret, ange punkt (.) och standardtextens nummer, ex .23 
  • Använd punkt för att avsluta ett verifikat. Skriv in en punkt (.) i fältet Konto.

Specialtecken 3: !

  • Utropstecken används för att begränsa urval av Alfanumeriska koder i exempelvis rutin 8020 Utskriftscentral. Ange ett utropstecken (!) efter ditt sökvärde: ”Från” A1 TillA1! När ! skrivs efter det tecken du vill begränsa sökningen med skrivs endast artikelkoder ut för det intervallet , ex A1 till A1. Du sorterar alltså bort A10, A11, A100 osv. 
  • Utropstecknet användas även på textrader som inte ska skrivas ut på externa blanketter. Genom att textraden inleds med utropstecken (!) skrivs den endast i interna listor eller blanketter.

 

Se tidigare pyramidtips - sektioner

Läs mer om Pyramid

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Rasmus Nilsson

Teamansvarig affärssystem

rasmus.nilsson@dhsolutions.se 035-17 91 79

Alexander Johansson

Operativ chef

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Vill du komma i kontakt med oss?