Påminnelse och nyheter till Pyramidanvändare

P27 - Ny nordisk digital betalplattform för betalningar

Möjligheten att använda Bankgirots filformat för Leverantörsbetalningar upphör att gälla den 1:a april 2022. Efter slutdatumet måste betalningsfilerna skickas direkt till banken i formatet ISO 20022 XML. All filkommunikation kommer i framtiden ske med kundens egen bank. Detta då de nordiska länderna kommer att ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem. P27-projektet som ägs av sex större nordiska banker löper under flera år och under flera etapper. Till att börja med så omfattas Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR.

Viktigt att veta

Filkommunikation med Bankgirot kommer alltså att upphöra och all filkommunikation kommer att ske via bankerna. Det betyder att de användare som idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver ändra så det sker direkt mot den egna banken i stället.

Betalningsfiler ersätts

Betalningsfiler som LB, UTLI/SISU och inbetalningsfil exempelvis BgMax kommer att ersättas med XML enligt formatstandarden ISO 20022. Betalformaten LB, UTLI/SISU kommer att fasas ut under Q1 2022. Betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 335 från och med 3.42A sp10. Detsamma gäller återrapportering i 335.
Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 237 med filformatet CAMT54- Credit från och med 4.14A04L. Tidigare betalformat TotalIn och BgMax kommer att ersättas med CAMT54-Credit. Filformaten från rutin 330, 331, 332 och 333 kommer inte att fungera att skicka till banken utan ersätts av filformat som skapas i rutin 335.

Rekommendationer

Samtliga användare rekommenderas att gå över till ISO 20022 XML. För att klara P27 krävs att man har aktiverat XML i 791 Giro med info om sin bank och kör minst version 4.14 av Pyramid.

Pyramid version 4.15 har lanserats

Med nya Pyramid 4.15 presenteras ett flertal förbättringar och nytillkomna funktioner. Vi hjälper dig självklart med uppgraderingen så att du kan ta del av fördelar som:

  • Effektivisera ditt arbete med InExchange-koppling.
  • Jobba med olika Temavyer på ditt skrivbord.
  • Nyheter i Reklamationsmodul och Flerlager.
  • Bokföring direkt, utan journal.
  • Postnummer och postort uppdelade och sökbara.
  • Ett förbättrat stöd för GDPR hantering.
  • Ny resursbokning i CRM.
  • Filtrering i e-line.

Är du nyfiken på möjligheterna med uppgradering till Pyramid version 4.15?
Tveka då inte att höra av dig till vår säljavdelning!

Pyramidanvändare

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?