Nyheter i Pyramid

Vi på DH Solutions arbetar med och säljer affärssystemet Pyramid som har en mångsidig funktionalitet och kan växa tillsammans med din verksamhet.

Vi vill nu informera om två nyheter som kan påverka dig som Pyramidanvändare. Hör gärna av er till oss på DH Solutions om ni behöver hjälp att starta upp de nya rutinerna eller är nyfikna på potentialen i Pyramid.

P27 - Ny nordisk digital betalplattform för betalningar

De nordiska länderna kommer i framtiden att ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem. P27-projektet som ägs av sex större nordiska banker löper under flera år och under flera etapper. Till att börja med så omfattas Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR.

Viktigt att veta

Filkommunikation med Bankgirot kommer att upphöra och all filkommunikation kommer att ske via bankerna. Det betyder att de kunder som idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver ändra så det sker direkt mot sin bank istället.

Betalningsfiler ersätts

Betalningsfiler som LB, UTLI/SISU och inbetalningsfil exempelvis BgMax kommer att ersättas med XML enligt formatstandarden ISO 20022. Betalformaten LB, UTLI/SISU kommer att fasas ut under Q1 2022. Betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 335 från och med 3.42A sp10. Detsamma gäller återrapportering i 335.

Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 237 med filformatet CAMT54- Credit från och med 4.14A04L. Tidigare betalformat TotalIn och BgMax kommer att ersättas med CAMT54-Credit.

Filformaten från rutin 330, 331, 332 och 333 kommer inte att fungera att skicka till banken utan ersätts av filformat som skapas i rutin 335.

Rekommendationer

Samtliga kunder rekommenderas att gå över till ISO 20022 XML. För att klara P27 krävs att kunder har aktiverat XML i 791 Giro med info om sin bank och kör minst version 4.14A04L

Tänk på att planera in er övergång i god tid innan Q2 2022. Då minst version 4.14A04L krävs kan även en uppgradering av er Pyramid behöva installeras.

Förändringar i Intrastat - SCB 2022

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export.

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

  • Partner-ID, momsnummer för partnerföretaget
    (VAT-nummer registreras i rutin 720 Kunder)
  • Ursprungsland för export.
    (Ursprungsland registreras i rutin 710 Artiklar)
  • Tvåsiffriga transaktionskoder istället för nuvarande ensiffriga.
    (De nya transaktionskoderna kommer finnas tillgängliga i Pyramid)

Vid utleverans i Pyramid kommer sedan dessa variabler automatiskt sparas ner i intrastatregistret. I rutin 744 Intrastat-rapporter kommer det sedan ges möjlighet till justering av dessa data.

Pyramid kommer att ha stöd för dessa förändringar från och med version 4.14 sp5 via ett kommande tillägg.
OBS! Tidigare versioner kommer inte ha stöd för detta.

Rasmus Nilsson

Teamansvarig affärssystem

rasmus.nilsson@dhsolutions.se 035-17 91 79

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?