Nu vill vi överträffa din förväntan på vår leverans!

 

Med vår leverans av tjänster och system vill vi alltid uppnå bästa möjliga upplevelse för dig som kund. För att göra detta till verklighet har vi infört en kontinuerlig feedbackprocess där vi ber dig om dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att du som kund ska vara en del av denna förbättringsresa och hjälpa oss att forma vårt arbete baserat på dina tankar och erfarenheter. Genom att du ger feedback bidrar du till att vi utvecklar vårt bemötande och vår leverans på ett sätt som motsvarar eller överträffar dina förväntningar.

Så här fungerar det:

Varje månad slumpar vårt system ut ett antal kunder som kommer att få möjlighet att svara på en kort fråga. Frågan handlar om hur stor sannolikheten är att du skulle rekommendera oss till vänner eller kollegor. Detta hjälper oss att mäta din lojalitet gentemot oss.

Utöver NPS-frågan kommer du också ha möjlighet att skriva en öppen recension om dina upplevelser med oss.

Genom att göra denna feedbackprocess till en kontinuerlig del av vår verksamhet kan vi vara säkra på att dina synpunkter och behov tas på allvar och att vi aktivt arbetar med att förbättra oss. Din feedback ger oss insikt och inspiration för att ta våra tjänster till nästa nivå.

Vi vill tacka dig för att ni väljer oss som er samarbetspartner och vi uppskattar att ni tar er tid att delta i denna viktiga feedbackprocess.

Tillsammans skapar vi en ännu bättre framtid.

Per Eriksson, Försäljningschef

Per Eriksson, Försäljningschef
Tel: 035-17 91 02
per.eriksson@dhsolutions.se

Vill du komma i kontakt med oss?