Nu lanseras Microsoft 365 CoPilot

Vår styrelseledamot Henrik Byström som är grundare till AI-labbet och tidigare jobbade på Microsoft ger oss inspel om Microsoft 365 CoPilot som nu lanseras och hur vi kan förbereda oss på bästa sätt.

Den första november lanseras tjänsten Microsoft 365 CoPilot. En tjänst som kommer att skapa enorma möjligheter till verksamhetsnytta baserat på så kallad generativ AI.

Microsoft 365 CoPilot är en AI-tjänst där Microsoft bygger vidare på tjänsterna från Open AI och som kan skapa ny information baserat på organisationens kollektiva kunskaps- och informationsbas.

Tjänsten kommer som ett tillägg till den befintliga Microsoft 365 licensen och är en generativ AI-tjänst som är integrerad i de befintliga Office-produkterna. Genom ett chat-gränssnitt kommer användaren att kunna få hjälp att sammanfatta mötesanteckningar, skapa utkast till nya dokument baserat på tidigare dokument och annan information. Kunna skapa utkast till e-post meddelanden och få hjälp med tonalitet, eller skapa nya PowerPoint presentationer baserat på andra dokument och underlag. Användare kan få hjälp att analysera stora Excelfiler, pivotera och göra prognoser, etc. Kort sagt, alla medarbetare kommer att kunna få en digital assistent som hjälper till med det transaktionella arbetet i vardagen.

All information hanteras i organisationens egna privata kontext. D v s de publika algoritmerna tränas inte baserat på organisationens användning av tjänsten och ingen utanför organisationen har tillgång till informationen. Användare av CoPilot-tjänsten inom organisationen har i sin tur bara tillgång till den information som man har rättighet till, vilket är både en möjlighet och en utmaning. Vi vill ju att CoPilot skall kunna ge användarna svar från ett så brett underlag som möjligt, men samtidigt inte låta information komma till ytan i orätta händer.

Så samtidigt som vi behöver göra en översyn av informationssäkerheten, så vill vi samtidigt förändra medarbetares beteenden och skapar så stor transparens som möjligt. Det här innebär en förändring av arbetssätt för de flesta medarbetare och organisationer. Där vi behöver se över hur vi lagrar och delar information med varandra.

Vill du veta hur ni kan förbereda er på bästa sätt, så står vi på DH Solutions redo att hjälpa er. Ett bra sätt att ta nästa steg kan vara att köra en sk upplevelseworkshop där vi kan diskutera hur ni jobbar idag och hur ni skulle kunna jobba annorlunda för att förbereda er för Microsoft 365 CoPilot.

Henrik Byström, Styrelseledamot i DH Solutions

 

 

Henrik Byström. grundare AI-labbet och styrelseledamot i DH Solutions

Henrik Byström. grundare AI-labbet och styrelseledamot i DH Solutions

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Alexander Johansson

Operativ chef

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Vill du komma i kontakt med oss?