Nu blir Microsoft 365 ännu tryggare och säkrare med DH Solutions

Många företag fortsätter att välja Microsoft 365 för att underlätta samarbetet både inom den egna verksamheten och tillsammans med sina kunder och leverantörer.

I och med pandemin som drabbade oss i början av 2020 ökade behovet av distansarbete lavinartat, vilket i sin tur orsakade en stor ökning av användare i Microsoft 365 och framför allt Microsoft Teams. För många är idag något eller några av Microsoft 365 programmen det som används mest och det första man startar upp i samband med arbetsdagens början.

Som ett komplement till alla de säkerhetsprodukter som ingår i Microsoft 365 så har vi på DH Solutions tagit fram en marknadsledande backuplösning för din data som finns lagrad i Microsoft 365.

Du kanske tänker - tar inte Microsoft hand om backup av Microsoft 365?

Här är det viktigt att skilja på versionshantering och regler för att behålla data, mot en komplett backup som är lagrad på en separat plats och som man snabbt kommer åt för återställning. Det är också viktigt att komma ihåg att Software as a Service (SaaS)-plattformar, såsom Microsoft 365 tar på sig ansvaret för applikationens drifttid och den bakomliggande infrastrukturen. Det är dock fortfarande kundens ansvar att hantera och skydda sin viktiga data.

Orsaken till att data försvinner eller inte längre är tillgänglig kan vara många. Här följer några exempel på olika anledningar som vi har identifierat som de vanligaste:

  1. Oavsiktlig radering - Detta är faktiskt den vanligaste orsaken till förlust av data i Microsoft 365. Om du tar bort en användare oavsett om du menade det eller inte, kommer den raderingen sedan att replikeras över nätverket. Med en säkerhetskopia kan du lätt återställa den förlorade informationen.
  2. Inre säkerhetshot - När vi tänker på hot mot vår verksamhet tänker vi vanligtvis på att skydda oss mot yttre hot. Men det finns även hot från insidan och detta förekommer oftare än man kan tro. Att ha en bra backup minskar risken för att kritisk information går förlorad eller förstörs.
  3. Externa säkerhetshot - Ransomware blir allt mer sofistikerad och brottslingarna hittar fler sätt att nå våra användare på för att lura dem och klicka på en länk som låser organisationens data för en lösensumma. En säkerhetskopia kan enkelt återställa informationen till en ny plats som den var före attacken.
  4. Teams datastruktur - Microsoft Teams lagring av information är mycket mer komplex än vad många vet om. Teams är inte en fristående applikation, vilket innebär att information som är lagrad i Teams även finns i andra program som ingår eller är integrerade med Microsoft 365. Med detta extra lager av komplexitet är det en stor fördel att all information finns lagrad på en separat plats.

Under hösten kommer vi lansera denna marknadsledande backup i ett antal olika paketeringar som blir tillgängliga för alla våra Microsoft 365 kunder.

Har ni fler frågor redan nu? Kontakta oss direkt så berättar vi mer!

Per Eriksson, Försäljningschef 

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?