Nu är det dags att sätta strategi & planen för 2024

Hur gör du som VD för att få en klar bild av vilken strategi ni behöver för att nå era mål?

Hösten är här och för många, inklusive oss på DH Solutions, innebär det en uppladdning inför slutspurten av året, men också planering och strategiarbete inför 2024.

Vi på DH Solutions har under många år jobbat med att inför varje nytt år kalibrera våra långsiktiga strategier och mål. Detta för att säkerställa…

… att de fortfarande är rätt väg att gå, även nästa år.

… vilken påverkan omvärlden haft och har på vårt arbete.

… vilka våra styrkor och utvecklingsmöjligheter är just nu.

Utvecklingen går i en rasande snabb fart, något som onekligen haft stor påverkan på våra val och strategier. Av denna anledning känns det i år ÄNNU viktigare att ta in input från våra intressenter. Därför påbörjade vi vårt strategiarbete redan innan sommaren när vi i ledningsgruppen, tillsammans med styrelsen, ställde oss ett antal frågor utifrån vår lagda strategi.

Vi lät även våra team svara på tre frågor om vilken teknik de ser framåt för sitt team och hur vi tillsammans på DH Solutions kan utveckla dessa för att ge våra kunder den bästa möjliga it-lösningen. På vår kickoff på Tiraholms Fisk presenterade teamen sina framtidsvisioner, något som gav oss väldigt bra input till vårt fortsätta strategiarbete.

En av våra viktigaste intressenter är såklart våra kunder, och vi lägger stor vikt vid deras såväl tankar som behov när vi såväl lägger våra strategier som utvecklas nya IT-lösningar. Vi pratade därför med 5-10 kunder om detta och insåg snabbt att det vi levererar idag är rent av verksamhetskritiskt för dem.

Med det sagt har vi nu ett antal byggstenar att ta med oss till kommande strategimöte. Byggstenar som vi tillsammans kan använda för att bygga ihop vår strategi och affärsplan inför 2024. Med hjälp av styrelsen, kunderna, leverantörerna och medarbetarna har vi nu en klarare bild av vår potential och vad som krävs för att ta nästa steg.

Jag ser med spänning fram mot vår strategidag och vilka byggstenar vi kommer att använda i vårt Strategitempel inför 2024. Jag är även nyfiken på hur Ni tänker kring ert strategiarbete inför 2024, vilka verktyg ni använder och vilka byggstenar ni använder? Låt oss dela insikter och hjälpa varandra framåt.

Hör av dig så tar vi en kopp kaffe!

Helena Eriksson, VD

Vill du komma i kontakt med oss?