Microsoft molntjänster hållbart och säkert

Du har säkert hört hur viktigt det är med cybersäkerhet - att säkra företagsdatan. Men varför? Ett dataintrång påverkar inte bara din verksamhet.. utan dina kunders information sprids. I sin tur kan det skapa svåra konflikter och skadade relationer. Ja, att inte skydda ditt företags känsliga uppgifter leder med säkerhet till stress och ånger. Men via en enkel lösning - Microsoft 365 Business Premium - behåller du dina starka kundrelationer.

Ta hjälp av Microsoft 365 Business Premium
Tjänsten erbjuder multifaktorautentisering. Det betyder att du stärker din identitet vid inloggning och skapar ett skydd mot obehöriga i systemet. Dessutom kontrolleras alla webblänkar som skickas till dig - för att undvika skador och virus. Systemet skickar ut varningar om en länk ser misstänkt ut. Och du? Förvänta dig senaste programvaran och automatiska uppdateringar. Det resulterar i att säkerhetshålen för inkräktare täpps till.

Microsoft 365 Business Premium med produktivitetsverktyg i världsklass är ett klokt val för små och medelstora företag.

Hur ser Microsoft på hållbarhet?
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är Microsofts datacenter ett klockrent alternativ. Företagets starka utveckling när det kommer till energieffektivitet ger inte bara dig som kund ekonomiska fördelar... utan har en positiv inverkan på elnätets belastning. De nyttjar avancerad teknik för kylning och effektiviserar sin infrastruktur. För att minska miljöpåverkan arbetar dessutom Microsoft på global nivå - med forskning och utveckling i fokus. Arbetet rör inte bara koldioxidavtryck, utan även biologisk mångfald, avfall och vattenanvändning.

Visste du förresten att datacenter kräver enorma mängder vatten? Bland annat för kylning. Här ser Microsoft till att återanvända vatten samtidigt som de tar hjälp av vattenbesparande tekniker. Likaså fokuserar de på att återbruka den genererade värmen från datacentret. Trots det håller driften och prestandan sin kvalitet.

Nu funderar du säkert över ditt företags IT-miljö och säkerhet? Är du helt skyddad från dataintrång? För att bevara dina kundrelationer och undvika svåra konflikter - investera i ett ordentligt skydd.

Vi på DH Solutions hjälper dig med etableringen hos Microsofts datacenter.
Kontakta oss för mer information!

Per Eriksson, Försäljningschef

 

Per Eriksson

Per Eriksson, Försäljningschef
Tel: 035-17 91 02
per.eriksson@dhsolutions.se

Ett av Microsofts svenska datacenter

Det finns idag tre datacenter på olika geografiska platser i Microsofts svenska datacenterregion.

Vill du komma i kontakt med oss?