Lagring av data nu och då...

När vi startade 1972 var branschen ny, datorer var väldigt ovanliga och kunskapen om dem låg. Att vara entreprenör, våga satsa på sin idé och hitta de första kunderna som vill och vågar, gjorde starten för Datahalland.

Redan på 70-talet så kunde våra kunder koppla upp sig mot vår minidator som fanns i våra lokaler på Badhusgatan i Halmstad. Minidatorn var en IBM System/34. Vår IBM System/34 installerades under 1978, ett fleranvändarsystem med många nya finesser. Med IBM System/34 kunde vi erbjuda möjligheten att via telenätet ligga on-line mot vårt datorsystem och fungera som dataavdelning med ansvar för program, backup, utveckling, utbildning, men där bearbetning sköttes av företagens egen personal på inkopplade terminaler. Denna kommunikation breddade vårt sätt att arbeta och var väl fungerande.

Ett exempel var energiföretaget Södra Hallands Kraft som önskade hjälp med att hantera och debitera företagskunderna. Det gick bra, så vi fick frågan om vi kunde hjälpa till även med privatkunderna. Uppgifterna registrerades via en terminal som skickade datan via telenätet till vår dator. Sven tog fram systemet och programmen som bearbetade uppgifterna så att man kunde fakturera slutkunderna.

Det här var 70-talets molntjänst och då visste våra kunder att datan fanns lagrad hos Datahalland på Badhusgatan i Halmstad. Jämför vi mot idag och de molntjänster som vi använder oss av så är det av stor vikt att veta var datan finns, inom vilket nationellt område och land.

Vi ser därför till att våra kunders data i Microsoft Azure och Microsoft 365 tjänsterna kommer att finnas i Microsofts svenska datacenterregion, där det är möjligt.
Här kan du läsa mer om den svenska datacenterregionen och hur vi arbetar med att säkerställa informationens placering där.

Vi har vuxit med de allra flesta av våra kunder, och våra kunder har vuxit med oss. Fantastiska samarbeten som inte går att mäta, men som har gett oss stor erfarenhet och många långa relationer.

Vill du lyssna på vår historia, utvecklingen inom IT och möta några av våra kunder så kika gärna på inspelningen av vårt digitala jubileumsevent som ägde rum måndagen den 21:a mars, och som var starten på vårt 50-årsjubileum.

Helena Eriksson, VD

 

Datarum på badhusvägen 70 tal

Datarum på Badhusgatan i Halmstad 1972

Bild från Microsofts svenska datacenter

Microsofts svenska datacenter 2022

Helena stående vid IBM dator från 70 talet

Helena frossar bland minnen från 70-talet, kan detta vara ett "moln" från 70-talet?!