Lärorikt lunchseminarium kryddat med Cybersäkerhet!

Under föregående vecka så genomförde vi på DH Solutions tillsammans med Tech Data ett lunchseminarium med tema Cybersäkerhet. Detta för att belysa de hot och risker som finns, och som tyvärr blivit en del av vår alltmer digitaliserade värld.

Vi vill tacka alla kunder som tog sig tid att besöka oss. Efter en lång tids väntan var det nu extra roligt att kunna bjuda in både kunder och partners för att ses irl i våra lokaler, som passande nog fått sig ett ansiktslyft under pandemin.

Genom vårt partnersamarbete med Tech Data får vi tillgång till deras expertis gällande Microsofts produkter, och som i sin tur ger oss möjligheten att dela denna expertis och kunskap med våra kunder vilket vi är mycket tacksamma för.

Under seminariet fick vi ta del av de vanligaste tillvägagångssätten som ett företags IT-system blir utsatta med under en cyberattack, och fick lära oss uttryck som Malware, Phishing, Man in the middle attack och DDOS.

Vi fick sedan lära oss hur man med hjälp av Microsofts produkter kan komma i gång med arbetet för att skydda sin verksamhet mot alla de hot och risker som tyvärr blivit en del av vår IT-vardag. En pedagogisk genomgång där Tech Data gick igenom vad i en verksamhet som behöver skyddas, vilket enkelt sammanfattat är:

  • Identitet – säkra inloggningar
  • Enheter och appar
  • Data och information

Det gavs många tips och idéer om vad som är lämpligt att börja med när det gäller de olika delarna som måste skyddas, och hur man sedan kan bygga vidare för att säkra upp alla delar av sin verksamhet.

Funderar du på hur du ska komma i gång med arbetet kring cybersäkerhet i din verksamhet eller är du redan en bit på väg?

Oavsett hur långt du kommit så kan vi på DH Solutions hjälpa till, så tveka inte att ta kontakt med oss för att se hur vi tillsammans kan arbeta med cybersäkerheten i din verksamhet.

Luncheseminarium på DH Solutions

Identitet och säkra inloggningar på agendan.

Lunchseminarium på DH Solutions

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?