Kunden i fokus - Sveriges Ridgymnasium

Kunden i fokus - Sveriges Ridgymnasium

Sveriges Ridgymnasium är en av landets främsta gymnasieskolor för hästintresserade elever. DH Solutions fungerar som skolans egen IT-avdelning.
– Vi har 350 elever på fem orter i Sverige och behovet av IT-lösningar är stort hos oss, precis som i alla moderna skolverksamheter. Men för oss är det mer lönsamt att köpa in tjänsterna än att anställa personal med rätt kompetens, säger Mikael Peterson på Sveriges Ridgymnasium.

Målinriktat arbete

Den första skolan startades i Varberg 2005. Idag finns Sveriges Ridgymnasium även i Kungsbacka, Svedala, Flyinge och Sigtuna. – Hit söker sig elever för att utveckla sin talang och förmåga inom ridning, dressyr och hoppning, men också för att studera svenska, matematik och andra teoretiska ämnen som ryms inom det nationella Naturbruksprogrammet med profilinriktning häst och ridsport. Våra elever är generellt sett mycket målinriktade. 88 procent tar examen med resultat som ger dem direkt behörighet till högskolan, vilket är ett extremt högt tal.

Kravspecifikationen

I inledningen av 2017 påbörjades samarbetet med DH Solutions, som nu fungerar som IT-avdelning för Sveriges Ridgymnasium. – Vi efterfrågade en leverantör som kunde erbjuda helheten, med programmerare och nätverkstekniker, hårdvara, mjukvara och kontinuerlig support och visste att DH Solutions hade just den kompetensen.

IT-intensivt i perioder

Skolstarten i augusti och en period in på hösten är den mest hektiska för personalen på Sveriges Ridgymnasium. – Då ska alla elevdatorer finnas på plats med rätt programvara och inloggningsuppgifter, men också skolorna i övrigt med 60-70 hästar per anläggning och allt vad det innebär med stallar, ridhus, hagar och utebanor. För oss är det en stor fördel att kunna fokusera på kärnverksamheten och låta DH Solutions hantera IT-frågorna under den intensiva perioden. Det är också en trygghet att veta att vi har den support som efterfrågas av elever och personal året runt. Det är en process att ta in en ny IT-leverantör, anser Mikael Pettersson.
–Men nu när allt är implementerat och klart fungerar det bra. IT-frågorna blir färre och färre, tar mindre och mindre tid, vilket är det bästa betyget anser jag.