Kunden i fokus - PART Fastighetsförvaltning

Kunden i fokus - PART Fastighetsförvaltning


PART
 Fastighetsförvaltning sköter 200 fastigheter från Helsingborg i söder till Varberg i norr. 
– Att kunna erbjuda marknadsledande tjänster med lokal närhet 
är en del av vår affärsidé. DH Solutions har en liknande idé vilket gör att de passar i rollen som extern it-avdelning hos oss, säger Anna Hellström som är ekonomichef och delägare i PART

 
Fastighetsförvaltare sedan 2014 

Med huvudkontor i Halmstad och servicekontor i Ängelholm finns PART Förvaltning nära sina kunder som är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner. Och hjälper till med i princip allt.   
– Teknisk förvaltning innebär inre och yttre skötsel av fastigheterna. Våra medarbetare är snickare, ventilationstekniker, vitvarutekniker, el- och allmänreparatörer och vi har egen jourverksamhet. I vårt uppdrag ingår även att upprätta underhållsplaner och se till att myndighetskrav efterföljs. Den ekonomiska förvaltningen innebär att vi fungerar som redovisningsbyrå för fastighetsägarna där vi hanterar allt från kundreskontra, redovisning, deklarationer och årsredovisning till lönehantering 

All inclusive sedan 2019 

Leveranssäkerhet, lokal förankring och personligt bemötande gjorde att PART Fastighetsförvaltning tecknade ett all inclusive-avtal där DH User Support Premium samt DH Server Support Premium ingår med en fast kostnad per klient och månad.  
– Vi har outsourcat alla it-tjänster och valt DH Solution som helhetsleverantör. Det innebär att vi sparar mycket tid som vi istället kan lägga på vår kärnverksamhet. Vi slipper även en stor investering i egen kompetensutveckling.  

Ett långsiktigt samarbete 

I verksamheten som fastighetsförvaltare är de flesta processer digitala. Exempelvis attestering av fakturor, att hämta ut rapporter samt all praktisk hantering av hyror och avgifter, felanmälan och reparationsärenden.   
– Allt handlar om att förenkla och effektivisera på ett tryggt och gdpr-säkert sätt för våra kunder och oss själva. DH Solutions är hela tiden aktiva, följer utvecklingen, återkopplar och föreslår förbättringar i våra systemDen personliga kontakten är lika viktig. Fredrik och Johan är som en pålitlig del i vårt PART-gäng. DH Solutions fyller vårt behov för ett långsiktigt samarbete, säger Anna Hellström på PART Fastighetsförvaltning.  
 

Namn: Anna Hellström 
Titel: Ekonomichef och delägare 
”Leveranssäkerhet, lokal förankring och personligt bemötande gjorde att PART Fastighetsförvaltning tecknade ett all inclusive-avtal.” 

Om PART Fastighetsförvaltning AB
Privatägt företag som förvaltar drygt 200 fastigheter för bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner 
Kontor: Halmstad och Ängelholm 
Antal medarbetare: ca 35