Heléns Rör

”Ständiga förbättringar kräver kontinuerlig fortbildning. Vi är en lärande organisation.”
Det går bra för industrin just nu. Då går det också bra för Heléns Rör. Halmstadföretaget hanterar och levererar runt 100.000 ton rör- och stålprodukter varje år. Förutsättningen är ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg och flöde för att skapa konkret kundnytta och ett mervärde för industrikunder inom rör, stång och profiler. Rätt kvalitet vid rätt tillfälle.

– Heléns Rör arbetar alltid för ständiga förbättringar för att möta omvärldens krav och förväntningar. Det kräver bland annat kontinuerlig fortbildning. Vi är en lärande organisation mer än bara på pappret, säger Helena Christensen som är HR Manager.

Storsatsning på Excel

Christensen samarbetar med DH Solutions sedan 2014, med fokus på utbildningar. 
– Den tekniska och digitala utvecklingen går väldigt snabbt. För oss är det viktigt att kunna erbjuda varje medarbetare möjlighet att kunna arbeta effektivt och nå sin fulla potential. Vi ser till att fylla på med ny kunskap och uppdatera kunskaper för att kunna använda våra verktyg fullt ut och på rätt sätt. Vi har exempelvis satsat stort på Excel, som många medarbetare inom olika områden använder, och vi har satsat på löpande fortbildning på alla nivåer. Inte enbart för personer i chefsroll eller med ekonomifunktioner.

Så byggs starka team

På huvudkontor och lager i Halmstad jobbar ungefär 200 personer. Arbetsplatsen ska präglas av ”Möjligheter för personligheter”. 
– Många medarbetare trivs och stannar hos oss länge. Vi är en trygg arbetsgivare, som har en stark position och har funnits länge på marknaden, men det är bara den ena delen. Den andra delen är att vi drivs av kunskap och nyfikenhet, vilket innebär möjligheter att utvecklas och hitta karriärvägar internt inom bolaget. Målsättningen är att internrekrytera till 80 procent, vilket är ett relativt högt satt mål, som i sin tur leder till en intern rörlighet och dynamik. Alla har sina egenskaper och kompetenser, men vi lär av varandra. På så sätt bygger vi starka team.

Fina betyg för DH Solutions

Utbildningarna får genomgående bra betyg, av Christensen och Heléns Rör.
– DH Solutions är strukturerade och säkerställer att alla hänger med. Feedbacken från våra medarbetare är positiv, med många aha-upplevelser och direkt nytta i det dagliga arbetet. DH Solutions har dessutom ett bra system för utvärderingar, vilket innebär att vi med säkerhet vet att vi investerar våra pengar rätt. Jag upplever DH Solutions som kunniga och i tiden, med en bra bredd i sitt utbud av utbildningar. De håller en hög servicenivå kring utbildningsarrangemanget som helhet och ger oss ett professionellt mottagande, säger Helena Christensen.

Foto: Jesper Molin

Foto: Jesper Molin

"DH Solutions är strukturerade och säkerställer att alla hänger med. Feedbacken från våra medarbetare är positiv, med många aha-upplevelser och direkt nytta i det dagliga arbetet"

Helena Christensen, HR Manager
Heléns Rör

Vill du komma i kontakt med oss?