Halmstads kommun på digital utbildningsresa

FM-Service ansvarar för skötsel av fastigheter, grönytor och städning för förvaltningar inom Halmstads kommun. Nu utförs en utbildningsinsats för att öka kunskapsnivån om digitala verktyg.

– Vi är bara i början av vår digitala resa och har massor att arbeta med för att kunna vara med i den snabba utveckling som sker inom alla branscher. DH Solutions ska hjälpa oss att jobba digitalt i hela verksamheten, säger Håkan Arvidsson på Halmstads kommuns servicekontor.

Under våren 2019 påbörjades utbildningsprojektet för 200 av de totalt cirka 300 medarbetare som jobbar inom FM-Service. Syftet med utbildningarna är att personalen ska uppleva fördelarna och känna sig trygga med digitala verktyg som effektiviserar och underlättar deras arbete.

– Digitala verktyg gör att vi kan kommunicera på ett mycket snabbare och mer effektivt sätt med våra kunder, det vill säga personal som finns inom Halmstads kommuns förvaltningar. Via omställningsfonden har vi ett samarbete med DH Solutions som ska hjälpa oss att kunna arbeta digitalt i hela verksamheten. Utbildningsinsatsen pågår men vi har redan nu fått positiv feedback från våra medarbetare.

Höjd digital kunskapsnivå

Teknik är inte så svårt när man väl vågar och har lärt sig hur det fungerar. Utbildningen är praktisk och alla kursdeltagare får efter en kort genomgång göra övningar tills de känner sig säkra. Utbildningen lägger även stor vikt på nyttan att inspirera och att identifiera användningsområden som underlättar deras arbete.

– Kursdeltagarnas kunskapsnivå varierar mycket. Målet med kursen är att personalen ska kunna hantera alla de appar och funktioner som är viktiga i deras arbete. Vi vill exempelvis ge våra lokalvårdare förutsättningar att använda sina smarta telefoner på ett bättre sätt och inte enbart som en telefon. Ett annat exempel kan vara att ta en bild på en skada och göra en felanmälan.

Den digitala resan fortsätter

Under maj till juni utbildades 40 anställda under två halvdagar (totalt 16 tillfällen) och under hösten är 45 utbildningstillfällen inplanerade från september till november.

– DH Solutions är kunniga och lyhörda för våra önskemål och vi har fått snabb och bra respons på hur utbildningarna fortskrider. Vi är bara i början av vår digitala resa och har massor att arbeta med för att kunna vara med i den snabba utveckling som sker i alla branscher, avslutar Håkan Arvidsson.

Om Halmstads kommun:

Med 100 000 invånare är Halmstad landets 18:e största kommun. Inom Halmstads kommun arbetar cirka 8 000 medarbetare.

”Vi är bara i början av vår digitala resa. DH Solutions ska hjälpa oss att jobba mer effektivt.”

Håkan Arvidsson, biträdande verksamhetschef Servicekontoret/FM-Service, Halmstads kommun