Kunden i fokus - Hallgren & Partners

Hallgren & Partners har just landat i molnet, men samarbetet med DH Solutions påbörjades innan internet ens var påtänkt.
– För oss är det viktigt att vi har en lokal leverantör, någon som är kunnig och som vi kan lita på. Vår bransch har lite annorlunda förutsättningar än många andra tjänsteföretag. DH Solutions vet vad som krävs, säger Hanna Spets som är advokat.

Halmstads största advokatbyrå

Advokatbyrån har funnits sedan 1900, men under olika namn. Sedan 2020 heter företaget Hallgren & Partners och är Halmstads största advokatbyrå.
– Den positionen ska vi bibehålla. Vi ska vara förstahandsvalet för klienter, men också för den som vill söka en anställning. Hallgren & Partners är en fullservicebyrå och verkar inom i stort sett alla rättsområden. Vi har en stark lokal förankring. Kontoret och de flesta av våra klienter finns här i Halmstad, men vi uppträder i domstolar över hela Sverige.

Digital teknik kryddad med sekretess

Hanna är advokat och arbetar främst som konkursförvaltare, men även inom arbetsrätt med uppdrag från privatpersoner och för företag. Den digitala tekniken är ett viktigt hjälpmedel.
– För oss som säljer juridiska tjänster är det personliga mötet viktigt, men den digitala tekniken har varit ett viktigt verktyg och hjälpmedel, särskilt nu under pandemin då vi istället har använt Teams eller Zoom i stor utsträckning. Det har till och med varit så att vi har funnits med via Teams under polisförhör. DH Solutions har stor förståelse för vår verksamhet, som inte är som vilken tjänsteverksamhet som helst. Vi måste exempelvis förhålla oss till sekretess, tystnadsplikt och regleringar för vad vi kan och inte kan göra.

Förbättrad tillgänglighet och ökad säkerhet

Hallgren & Partners anlitar DH Solutions för allt från inköp av hård- och mjukvara till installationer och support. Det senaste stora projektet genomfördes i årsskiftet 2020/2021 för att förbättra tillgängligheten, öka säkerheten och höja digitaliseringsgraden med DH Solutions molntjänster som säkerställer att kundens data och applikationer finns tillgängliga på ett säkert sätt var som helst och när helst medarbetarna behöver den.
– Vi hade ett behov av att föryngra och förbättra vår serverstatus. Vi landade i att vi skulle lämna våra lokala servrar och gå upp i molnet. Implementeringen planerades noga och vi fick information steg för steg. På tisdagen klockan sju stängde de våra system. På onsdag morgon var Sebastian – som är en stjärna – på plats och utförde flytten. Allt samordnades och integrerades med vårt interna advokatsystem Klartext, där vi har dokumenthantering och klientregister. På torsdagen var DH Solutions återigen på plats för att följa upp flytten. Allt har fungerat väldigt smidigt. Vi fick även med ett utbildningspaket när vi gick upp i molnet, där Teams, Sharepoint och övrigt i Office 365 ingick.

Vad blev den stora nyttan för Hallgren & Partners?

– I och med molntjänsterna har vi numera fjärrskrivbord, vilket gör att vi inte är lika låsta till kontoret för att få tillgång till våra system. Nu har vi med oss skrivbordet till de platser där vi befinner oss. Det har varit värdefullt nu, när vi måste jobba hemifrån på grund av pandemin. Det har underlättat för oss och vi är mer fria vad gäller platsen att jobba ifrån. Vi sparar tid, som vi kan lägga på våra klienter, säger Hanna Spets på Hallgren & Partners.

”Med molntjänsterna fick vi även fjärrskrivbord, vilket gör att vi inte är lika låsta till kontoret för att få tillgång till våra system.”
Namn: Hanna Spets
Titel: Advokat

Hallgren & Partners: Halmstads största advokatbyrå. Fullservicebyrå med spetskompetens inom affärsjuridik och obestånd. Biträder både företag och privatpersoner.
Antal anställda: 9