Kunden i fokus - Falkenbergs Kommun


På tio år har Falkenbergs kommun vuxit med närmare 4 000 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på nästan 10 procent. I kommunen bor nu cirka 45 000 människor.

– Det är roligt att jobba i en tillväxtkommun, men det ställer också stora krav på oss som jobbar tillsammans inom kommunen, säger Katarina Nilsson som är verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

DH Helpdesk ska ge en Aha-upplevelse

Falkenbergs kommun förbereder just nu för en övergång och implementering av DH Helpdesk som organiserar inkommande ärenden från medarbetare inom kommunens olika förvaltningar till kommunens IT-avdelning.

– Vi ville ha ”en väg in” för it-relaterad intern service, enkelt uttryckt. Under systemtesterna har vi kunnat se ett helt annat flöde, än vi haft de senaste tre åren. Enligt beräkningar hanteras ungefär 200 inkommande ärenden per vecka och min förhoppning är att våra användare ska få en Aha-upplevelse. DH Helpdesk är ett enkelt och användarvänligt system för våra medarbetare att registrera sitt ärende via formulär, telefon eller servicedesk. Sedan kan de lika enkelt följa sitt ärende, istället för att sitta och vänta på svar.

Falkenbergs kommun vill jobba agilt

Projektet påbörjades under hösten 2019 och driftsätts i mars 2020.

– Det har löpt på väldigt bra. Jag jobbar gärna agilt, eftersom det är ett bra sätt att lära sig att förstå våra användare. DH Solutions har på samma sätt lyssnat på oss och låtit oss få möjlighet att vara med och påverka systemutvecklingen. Vi har bland annat haft workshops, webinars och veckomöten med DH Solutions, där vi jobbat tillsammans på ett kreativt sätt. Användarträffar som är värdefulla, tycker jag. Fördelen med DH Solutions är att det är ett relativt litet företag, men har de muskler som krävs. Jessica Skog är vår närmaste sparringpartner i DH Solutions team. Samarbetet präglas av proaktivitet, korta beslutsvägar och snabba svar.

Användarvänligt för alla

De främsta fördelarna för Falkenbergs kommun är den översikt, uppföljning, statistik och analys som DH Helpdesk ger. Systemet stödjer även de processer som kommuner använder för att skapa värde i verksamheten.

– Den stora fördelen är användarvänligheten, både i administratörsgränssnittet och ur medarbetarperspektivet, anser jag. Det är enkelt att kommunicera och att få en överblick. Just nu håller vi på med övergången och implementeringen av verktyget. Det är en spännande resa som utvecklar både oss och DH Solutions.

Ser du fler utvecklingsområden inom er verksamhet via digitala verktyg?

– Det finns alltid utvecklingsmöjligheter inom vår verksamhet, det gäller bara att inte sätta för snäva gränser. Vi har e-tjänstportaler, som är en annan typ av it-miljö, där vi skulle kunna använda DH Helpdesk exempelvis.

Lycka till!

Vi ber att få återkomma med en uppföljning från Falkenbergs Kommun under försommaren.

 

Namn: Katarina Nilsson
Titel: Verksamhetsutvecklare Digitalisering
Om Falkenbergs kommun:
Störst till ytan av de halländska kommunerna. Lite drygt hälften av befolkningen bor i centralorten Falkenberg.
Antal invånare: 45 000 (2019)
Antal medarbetare i kommunen: 3 500

”Jag jobbar gärna agilt, eftersom det är ett bra sätt att lära sig att förstå våra användare. DH Solutions har jobbat på samma sätt och lyssnat på oss.”

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02