INTERVJU med Oscar Hanson på AB Oscar Hanson VVS

Det etablerade lokala företaget Oscar Hanson VVS har nyligen infört vårt ärendehanteringssystem DH Helpdesk! Önskan var att förbättra deras arbetsprocesser, och implementeringen blev mycket lyckad.

I en intervju delar Oscar Hanson med sig av hur systemet ökat effektiviteten och skapat ordning och reda i deras interna hanteringar. Han betonar hur DH Helpdesk har erbjudit en klar och strukturerad metod för att hantera ärenden. Genom att dela dessa insikter hoppas Oscar Hanson kunna inspirera andra företag att överväga implementeringen av ett ärendehanteringssystem.

 1. Kan du berätta lite om vem du är?
  Född och uppvuxen i Halmstad, fjärde generation Hanson som driver familjeföretaget AB Oscar Hanson VVS vidare.
   
 1. Hur var er upplevelse av implementeringen av vårt ärendehanteringssystem?
  Det var väldigt enkelt, bara att åka med det drivande Teamet på DH Solutions. De satte en bra tidplan med jämna avstämningar med oss. DH Solutions höll alltid lovade delleveranser enligt tidplanen. 
   
 1. Kan du beskriva hur ni använder systemet i ert dagliga arbete?
  Vi använder ärendehanteringssystemet till att samla in, strukturera, kommunicera samt att återkoppla de ärenden som kan uppstå under garantitiden. Än så länge har vi startat med två kunder, som även hjälpt oss i den första testperioden, men snart är vi mogna på att koppla på fler kunder.
   
 1. Har ni sett förbättringar i era processer sedan ni började använda DH Helpdesk?
  Med ärendehanteringssystemet får vi den ordning och reda som vi önskar, både med den interna hanteringen samt att vi har nu ett tydligt sätt hur dessa ärenden kommer till oss. Tack vare ärendehanteringssystemet så säkrar vi vår process. 
   
 1. Finns det några insikter du fått som du skulle vilja dela med andra företag som överväger en implementering?
  Kanske ingen ny insikt men det är ett bra system för att få bra ordning och reda på sina ärenden, dessutom är systemet enkelt att lära sig och att administrera. 
Oscar Hanson

Oscar Hanson, VD på Oscar Hanson VVS i Halmstad.

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Camilla Lindvall

Systemsamordnare DH Helpdesk

camilla.lindvall@dhsolutions.se 035- 17 91 91

Vill du komma i kontakt med oss?