I tider av stor osäkerhet, komplexitet och hastighet

Petra Palmgren Lindwall heter jag och är sedan 2019 styrelseordförande i DH Solutions. Jag arbetar professionellt som ordförande i olika bolag i olika branscher. Ett häftigt jobb där jag får möjligheten att medverka i flera företags tillväxtresor.

Jag träffar många företag som nu och sedan en tid tillbaka upplever att saker och ting går fortare och fortare, att det råder större osäkerhet i världen som påverkar dom och att det är mycket man behöver ha koll på och därmed mer komplext. Det blir allt svårare att planera och förutse. Det skapar också oro.

Några av de saker som jag ser skapar ett större lugn är tre saker som jag tänker att du som läser detta kan fundera över:

Tydlighet – Oavsett om det är en medarbetare, en kund eller en samarbetspartner så vill man ha tydlighet. Det finns dom som säger att man aldrig kan vara nog tydlig, att det alltid finns mer att tydliggöra. Vi underskattar ofta tydlighetens påverkan på människors oro och även motivation. Även när du inte har någon ny information att ge, så är det också viktigt att förmedla.

Reflektion- När det går fort, händer mycket och är osäkert så tenderar vi att mer titta på här och nu och glömmer lätt bort att ibland stanna upp och reflektera. Det tycker vi oftast vi inte har tid med, men det är just då vi ska påminna oss att vi behöver det som mest.

Scenarier- Om vi planerat och strukturerat funderar över olika saker som kan påverka oss framöver och bygger upp olika scenarier, så kan vi mer förbereda oss på hur vi ska agera och göra. Det kanske inte blir precis såsom i våra scenarier men bara att träna sig att tänka i scenarier är en förmåga som alltid är värd att utveckla. Med den förmågan kan vi snabbt sätta oss in i nya kontexter och snabbare hitta vägen fram för att vi just har tränat oss i det.

Petra Palmgren Lindwall, Styrelseordförande DH Solutions

 

 

Porträtt av Petra Palmgren, styrelseordförande DH Solutions

Petra Palmgren Lindwall