Hur såg ditt företags allra första webbplats ut?

År 2000 hade 60 procent av svenska folket tillgång till internet. Varannan svensk hade internet hemma. 45 procent av svenskarna använde e-post för att kommunicera.

Användningen av Internet ökade snabbt och förutom att kommunicera via e-post söktes information med sökmotorer, ex Netscape, Altavista, Worldlight, Yahoo, Lycos, och behovet av att ha en hemsida blev ett måste.

Det startades upp nya företag som fokuserade på att bygga webbplatser och e-handel, branschen informationsteknik (IT) växte. Investerare sköt till pengar och det anställdes webbutvecklare på löpande band, bolagen introducerades på börsen och värdet ökade i rekordfart. Den 6 mars 2000 sprack den så kallade IT-bubblan och kraschen blev ett faktum.

IT-boomens uppgång och fall påverkade inte själva utvecklingen av tekniken och behoven av webbplatser. Snarare ökade efterfrågan och möjligheterna med att använda internet fortsatte att utvecklas. Idag söker vi i princip all information och utför det mesta ärenden och uppgifter via internet och olika organisationers webbplatser.  Internet har blivit världens skyltfönster, handelsplats, bank, post, kommunikationsplattform – tjänsterna och användningsområdena verkar aldrig ta slut.

För mig är också ljudet av ett modem som ringer upp förknippat med början på interneteran och tänk vilken tid det tog att surfa när man sökte. 

Vi på DH Solutions/Datahalland började jobba med webbplatser i slutet at 90-talet. Även för vår del blev det en tillväxt och ett nytt erbjudande. Vi förvärvade Halmstadbolaget Neoshi, som hade konsulter inom webbutveckling, för att kunna erbjuda webbplatser till våra kunder.

Tittar vi tillbaka på våra gamla sajter så har bildspråket, texterna och vilken information som är tillgänglig förändrats stort. Det är otroligt kul att jämföra våra gamla webbplatser med den vi har idag, och då förstår jag att även dagens hemsida behöver utvecklas och förnyas för att tillmötesgå nya behov och ny teknik kontinuerligt.

En modern och lättnavigerad webbplats är idag ett måste för oss precis som för många andra. Webbplatsen är inte längre bara en kontaktsida utan det handlar minst lika mycket om varumärkesbyggande, att hitta nya affärsmöjligheter, marknadsföring och inte minst att bygga kundrelationer.

Idag bygger vi de flesta webbplatserna vi skapar för våra kunder på Umbraco som är en .Net baserad open sourcelösning. Vi sätter upp ett CMS (Content Management System) som gör det möjligt att själv editera och bygga ut sin webbplatsen efter behov. Är du intresserad av möjligheterna med Umbraco som CMS finns mer information på länken till höger. Kontakta gärna vår säljavdelning för demo och samarbete kring att identifera just era behov.

Helena Eriksson, VD

Helena botaniserar bland våra webbplatser från nu och då. Till vänster syns den första versionen av Dathallands webbplats år 2000 och till höger är DH Solutions aktuella sajt.

Helena botaniserar bland våra webbplatser från nu och då. Till vänster syns den första versionen av Dathallands webbplats år 2000 och till höger är DH Solutions aktuella sajt.

Datahalland tidningsannons från 2001

Annons i tidningen Hallands Affärer från mars 2001

Artikel om Dathalland i Hallands affärer

Artikel om Datahalland från år 2004

Datahallands webbplats år 2004

Dathallands webbplats år 2004, då vi också hade 30-års jubileum.

Mer info om webbplats
på Umbraco >>