Hur påverkas du, ditt humör & din prestation av sommarvärmen?

Hur påverkas du, ditt humör & din prestation av sommarvärmen?


Har du kommit in i sommar-mood? Frågar du oss i Halmstad är sommaren definitivt här och de senaste veckorna har vi verkligen kommit in i den sköna sommarkänslan.

Som Thomas Ledin sjöng; att sommaren är kort, upplever jag nu det motsatta. Jag har en känsla att det i år kommer att bli en väldigt lång sommar. Vilket är härligt! Dock dröjer det ett antal veckor till innan de flesta går på semester.

Fint väder kan ha positiva effekter på arbetsplatser och arbetsprestation. Till exempel:

1. Höjd motivation: Vackert väder kan öka motivationen och ge positiva känslor. Det kan göra att du känner dig mer energisk och entusiastisk, vilket kan leda till ökad produktivitet och engagemang på arbetsplatsen.

2. Förbättrat humör: Solsken och varmare temperaturer kan påverka humöret positivt och öka välbefinnandet hos dig. När vi känner oss glada och tillfreds är vi oftast mer fokuserade och effektiva i vårt arbete.

3. Ökad kreativitet: Att vistas utomhus i fint väder kan stimulera kreativiteten och hjälpa till att bryta vardagens rutiner. Det kan ge oss nya perspektiv och idéer som kan vara värdefulla för att lösa problem eller förbättra arbetsprocesser.

4. Förbättrad hälsa och välmående: Soligt väder kan uppmuntra till fysisk aktivitet och utomhusaktiviteter som promenader eller lunchpauser utomhus. Dessa aktiviteter kan bidra till bättre hälsa och välmående hos oss, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten.

Å andra sidan kan det också finnas några negativa effekter…

1. Sänkt koncentration: När det är fint väder kan vi bli distraherade och längta efter att vara utomhus i stället för att fokusera på arbetet. Det kan vara svårt att behålla koncentrationen och motivationen när vädret är lockande.

2.  Minskad närvaro: Det kan vara frestade att ta ut ledigt eller vara mindre benägna att komma tillbaka till arbetsplatsen efter lunchpaus om vädret är bra. Det kan leda till minskad närvaro och produktivitet på arbetsplatsen.

3. Termiskt obehag: Vid extremt varmt väder kan termiskt obehag uppstå på arbetsplatser som inte är ordentligt utrustade med luftkonditionering eller ventilationssystem. Detta kan påverka arbetsprestationen negativt och göra det svårt att arbeta bekvämt.

Sammanfattningsvis kan fint väder ha en positiv inverkan genom att öka motivation, humör, kreativitet och hälsa hos oss. Men det kan också medföra utmaningar som sänkt koncentration, minskad närvaro och sämre inneklimat.

Så, hur förhöjer vi de positiva och försöker minimera de negativa effekterna av det fina vädret?

De senaste åren har gett oss tekniska och digitala möjligheter att utföra arbetsuppgifter, vi kan jobba på distans, effektivisera och automatisera rutiner, samt jobba när vi är på väg och i rörelse. Använd dig av dessa arbetssätt och ta vara på de positiva effekterna av sommarvädret. Målet är ju alltid att bli effektivare, smidigare och jobba mer hållbart i den digitala men också analoga världen, oberoende väder.

Så, hur påverkas du, ditt humör & din prestation av sommarvärmen?

Helena Eriksson, VD

Vill du komma i kontakt med oss?