Hur jämställd är din bransch?

IT har de senaste åren blivit alltmer verksamhetskritiskt och för de allra flesta både branscher och företag behövs det mer kompetens.

IT-branschen har sedan start varit väldigt mansdominerad och vi ser av flera anledningar stora fördelar med om fler kvinnor väljer att utbilda sig i denna bransch. Naturligtvis för att få en mer jämställd bransch, men även för att få input från så många olika perspektiv som möjligt.

IT-systemen vi bygger idag används av alla typer av människor - så givetvis bör de som bygger systemen spegla användarna. Och då pratar vi inte bara om jämställdhet av kön utan naturligtvis även ålder, språk och ursprung.

Tittar vi på könsfördelningen inom branschen idag så brukar man nämna att drygt 20% av de verksamma är kvinnor. Tittar vi hos oss på DH Solutions har vi ca 46% kvinnor, en siffra vi är mycket glada och stolta över och som blir högre och högre för varje år!

Idag finns det många organisationer och företag som påbörjat initiativ för att förbättra jämställdheten, bland annat genom att främja jämställdhetsinitiativ, erbjuda mentorskapsprogram och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö för kvinnor. Ett exempel på detta är Techella Halmstad som jag själv är medgrundare till och är aktiv i idag. Techella är ett nätverk i Halmstad för kvinnor som jobbar inom IT och tech. Vi träffas ca 2-3 ggr/termin, för att gå på inspirerande events, lära oss av varandra, nätverka och utveckla vår bransch - tillsammans. Vi har även syster nätverk i Helsingborg och Malmö.

Det pratas också mycket idag om vikten av att ha en könsfördelad styrelse, vilket det också finns många goda initiativ för att uppnå.

En mer jämn könsfördelning och jämställdhet kan bland annat bidra till:

  • Mångfald i tankesätt: En jämn könsfördelning kan bidra till en ökad mångfald i tankesätt och perspektiv inom företaget. Något som i sin tur kan leda till ökad kreativitet och innovation, detta tack vare olika erfarenheter och synsätt.
  • Bättre beslutsfattande: Forskning har visat att team med en jämn fördelning mellan könen tenderar att fatta bättre beslut. Detta beror på att olika perspektiv kan ge en mer holistisk syn på problem och bidra till en mer balanserad och genomtänkt strategi.
  • Bredare kundbas: En diversifierad arbetsstyrka kan bättre förstå och engagera sig med en bredare kundbas, vilket kan leda till förbättrad kundnöjdhet och lojalitet.
  • Attraktiv arbetsplatskultur: Företag med en positiv och inkluderande arbetsplatskultur tenderar att vara mer attraktiva för talangfulla medarbetare. Detta kan bidra till att locka och behålla högkvalificerade medarbetare.
  • Ökad lönsamhet: Studier har visat att företag med en mer diversifierad arbetskraft har potential att vara lönsammare. Detta kan bero på ökad innovation, bättre produktutveckling, samt förbättrad marknadsföring och försäljning.

Sammanfattningsvis kan en jämn könsfördelning skapa en mer dynamisk och välmående arbetsmiljö, främja innovation och förbättra företagets övergripande resultat och konkurrenskurva.

Hur ser det ut i din bransch och vilken verkan kan en jämnare könsfördelning få för den? Jag är klart nyfiken och tar gärna en fika för att diskutera detta med dig. Välkommen att höra av dig!

Helena Eriksson, VD

Vill du komma i kontakt med oss?