Hur gör du din data hållbar?


Hur ser du på den data du jobbar med dagligen och den data du genererar? Jag har funderat en hel del på detta och tänker att all den data jag genererar och producerar genom mejl, dokument, rapporter och listor på något vis måste hanteras på ett hållbart sätt. Jag har också en hel del förpliktelser att ta hand om informationen och den data som jag genererar genom att vårda den på ett smart och säkert sätt.

När det gäller hållbarhet så pratar man ofta om tre områden Socialt, Miljö och Ekonomi. Alla dessa tre tycker jag att vi kan sätta i samband med vår data och använda oss utav för att göra vår data mer hållbar.

Socialt

Vi umgås digitalt via chattar, mejl och digitala möten där delar vi bilder, dokument, filmer och mycket annat. Vi hanterar personuppgifter för kunder, anställda, leverantörer och i många andra sammanhang. Dessa aktiviteter förpliktigar att vi visar hänsyn och följer de riktlinjer samt lagar som finns. Att hantera personuppgifter på rätt sätt har vi haft som krav sen 2018 då GDPR (General Data Protection Regulation) infördes.
Att hantera personuppgifter efter GDPR är ett sätt där vi kan vara hållbara när det gäller datahantering.

Miljö

Vi sparar konstant bland annat texter, bilder, mejl samt chattar och allt som lagras tar plats på en server eller någonstans i ”molnet”. Har du tänkt på att om du är väldigt artig och svarar med ett tack detsamma på alla mail där någon önskar en trevlig helg så behöver även det lilla mailet lagras någonstans, det är också 1: or och 0:or och behöver plats någonstans i molnet. Emellanåt funderar jag på om jag behöver spara allt jag skriver eller om jag verkligen behöver skicka det där sista mejlet. Jag tror att de flesta av oss kan vara mer restriktiva med vad vi sparar och bättre på att radera data vi inte behöver, samt säkerställa att det finns en global strategi för att minska miljöpåverkan där vi sparar vår data.
Kan vi lyckas med det så tar vi vårt ansvar för miljön och är hållbara genom att effektivisera användningen av molnet.

Ekonomi

Var tar all data vägen som vi generar i våra system och hur kan vi förädla den och få nytta av den för att dra slutsatser som ger bra underlag för ekonomiska beslut samt uppföljning av mål, och genom de insikterna utveckla verksamheten. Data är idag en värdefull skatt och förutom ekonomiska rapporter kan den användas för att lära mer om verksamheter, beteenden och automatisera processer.
Utvinner vi data på ett bra sätt så får vi stor nytta och förhoppningsvis hållbar ekonomisk vinning.

Många ser idag data som det digitala guldet och det är en uppfattning som jag också delar. Vi ska hantera och förädla vår data för framtiden. Samtidigt måste vi vara restriktiva om vilken data vi ska lagra och att det är användbara data som vi generar. Genom att koppla det hållbara tänket till hur vi hanterar vår data så tror jag att vi kommer använda vår data effektivare och vara mer rädd om den värdefulla skatt som det är. Målet med den hållbara inställningen ska således påverka vår omvärld och vårt välbefinnande på ett positivt sätt vilket leder till en bättre och mer hållbar framtid.

Tänk socialt, miljö och ekonomi när du hanterar din data så kommer du utvinna det digitala guldet på ett hållbart sätt!

Helena Eriksson, VD

Helena Eriksson på motionscykel vid skrivbord

 

Helena Eriksson, VD
Tel: 035-17 91 07
helena.eriksson@dhsolutions.se

Vill du komma i kontakt med oss?