Har du datakörkort? 

I mitten av 90-talet så introducerades datakörkortet ECDL av Dataföreningen i Sverige. ECDL (European Computer Driving Licence) byggde på att man som datoranvändare skulle ha en grundkunskap inom de vanligaste användningsområdena när det gäller datorn, och att det skulle finnas en standard i Europa. 

Tanken var också att det skulle underlätta för arbetsgivaren när de anställde och då veta vilken kompetens medarbetaren som anställdes hade i datoranvändning. I utbildningen ingick Allmän IT, Operativsystem, Ordbehandling, Kalkylprogram, Registerprogram, mail-program och Internet. Då datorn var ny för många i början av 90-talet och skulle användas i det dagliga arbetet så behövdes det en hel del utbildning. För de flesta blev det att man fick lära sig de program som man i första hand skulle arbeta med.

Vi på DH Solutions satsade tidigt på utbildning och byggde upp ett nytt affärsområde. Vi erbjöd öppna utbildningar enligt ett schema och även företagsanpassade utbildningar. Då branschen var ny kom det många nya program, och det skedde hela tiden uppdateringar med nya versioner och funktionerna blev fler och smartare. Vi var också ett testcenter för ECDL och godkände många ”datakörkortsförare”.

Vi inriktade oss så småningom i första hand på utbildningar inom MS Windows, MS Office-paket och Adobes program. När e-post och internet blev viktiga verktyg så ökade antalet deltagare på utbildningarna i och med att alla inom en organisation behövde kunna maila och söka på internet.

Det var en oerhört snabb utveckling av hur man hanterade sin PC under 90-talet. I början av 90-talet var de flesta program dosbaserade och det fanns ingen mus eller fönsterhantering. Då var det viktigt att bli en fena på kortkommandon via tangentbordet och att hantera disketter vid installation och backup. Mot slutet av 90-talet så var MS Windows det vanligaste operativsystemet med fönsterhantering och man kunde arbeta med flera program samtidigt. Det var också smidigare att välja funktioner från menyer och verktygsfält med muspekaren.

I slutet av 90-talet kom även HemPC-reformen* vilken gjorde att man via sin arbetsgivare förmånligt kunde köpa en PC att ha hemma. Detta innebar också ett stort steg för lärandet i Sverige att använda sin PC.

Utbildningen har under åren fortsatt utvecklas och idag erbjuder vi både öppna utbildningar på vårt schema och företagsanpassade utbildningar. De flesta utbildningar är i Microsoft 365, Excel, Teams och SharePoint. Utbildningarna genomförs i våra lokaler, hos kund eller digitalt. Här kan du ta del av det rykande färska schemat för hösten.

Höstens utbildningsschema

Helena Eriksson, VD

Helena Eriksson med intyg från ECDL

Helena har hittat in i läromedelsarkivet där det finns kurslitteratur från 90-talet och framåt.

Utbildning i DH:s lokaler på 90 talet

Utbildning i DH:s lokaler på 90-talet

Intyg för ECDL

Auktoriserat testcenter för ECDL år 1997

Annons för utbildning från Dathalland på 90talet

*Hem-PC-reformen var en reform i Sverige som gav anställda i Sverige en möjlighet att skattefritt låna – eller hyra mot så kallat bruttolöneavdrag – en persondator med tillbehör. Reformen infördes 1997. Efter avtalsperioden, ofta tre år, fick man köpa datorn till marknadspris på begagnatmarknaden. Under reformen fick många svenskar tillgång till PC i hemmet och datorkunskaperna steg bland allmänheten. (källa Wikipedia)