ERP, Affärssystem eller Administrativa program?

Begreppen för de program eller system vi använder för bokföring, fakturering, reskontra, lön mm har under årens lopp haft olika benämningar.

I mitten av 80-talet när jag började arbeta på Datahalland/DH Solutions var min uppgift att utbilda våra kunder i att använda datorn och program för att bokföra, fakturera, betala ut löner osv. Programmen var ett sätt att effektivisera administration och automatisera och då användes begreppet administrativa program. Då datorerna och branschen var ny fanns det ett antal program att välja emellan. Samtidigt som det ständigt utvecklades nya.

De administrativa programmen som vi installerade hos våra kunder kom från bland annat Hogia, MicroMore, Nobis, Kristalldata, WorkOffice och SPCS. Det gällde att ha koll på menyer, register, kontoplaner, lönearter, rapporter och drivrutiner för skrivare. Allt skulle ställas in och inget program var det andra likt. Nya uppdateringar kom och skulle installeras på hårddisken via disketter. I början var det också viktigt att hålla koll på att man hade rätt diskett när det skulle sparas och ”pyjamaspapper” i skrivaren.

På dåvarande Datahalland utvecklade vi också egna program för administrativa rutiner för PC, och utgick då från de program vi körde på vår IBM-minidator. De programmen blev dock inga storsäljare och vi beslöt oss i stället för att samarbeta med partners. Tekniken och utvecklingen har ändå gjort att vi tillsammans med våra kunder utvecklar kundanpassade system för administrativa rutiner, samtidigt som vi framgångsrikt fortsätter samarbeta med partners idag på DH Solutions.

Jag tillbringade ett antal dagar på kurs för att lära mig de administrativa programmen framför allt i Stenungssund hos Hogia och fick flera tjusiga diplom. En kul kuriosa är att Hogia blev kunglig hovleverantör 1987.

Det är alltid kul att blicka tillbaka och jämföra mot dagens standard. Idag behövs ingen diskett för att effektivisera sin administration. Ett affärssystem kan vi idag nå överallt från olika enheter, och rapporter visas på skärmen och behöver således inte heller skrivas ut.

Idag är Pyramid det affärssystem som vi levererar och verksamhetsutvecklar för våra kunder och det har vi framgångsrikt gjort sedan 2011. Pyramid har också anor från 1980-talet och utvecklas ständigt med tekniken efter nya digitala behov.

Läs gärna mer om Pyramid och de senaste nyheterna här>>

Helena Eriksson, VD

Annons för bokslutspaket 1986

Annons för bokslutspaket från Datahalland år 1986

Tidningsannons från 1988, administrativa program till din pc

Annons för Datahallands administrativa program år 1988

helena med diplom från Hogia

Diplom från kunglig hovleverantör