Effektivisera era HR processer med ärendehantering från DH Solutions 

I vårt ärendehanteringssystem får du alltid full koll på dina HR-ärenden.

Du kan följa nuvarande status och ansvarig mm genom hela processen.
Vid varje steg guidas rätt person att utföra rätt saker. Genom att styra vilka uppgifter som måste anges i olika steg, missas ingen information.
Uppföljning och avstämning visas överskådligt i ärendeöversikten.

Exempel på processer inom HR som vi har hjälpt kunder att digitalisera:

 • Nyanställning med kontraktsgenerering
 • Skapa underärende till andra avdelningar inom företaget som att t ex IT behöver ordna dator och konto till nyanställd. Eller fastighetsskötare behöver kanske ordna skrivbord och namnskylt.
 • Förändringar i anställningsform, lön eller organisationstillhörighet
 • Tillägg och avdrag
 • Uppdatering av personaldata som adress, kontaktuppgifter och närmast anhörig
 • Anställning upphör
 • Frånvaro
 • Kvittenser
  - Hämta ut mobiltelefon, nyckel osv
  - Mottagit en policy eller annat informationsdokument
Vi hjälper både stora och små företag.

Hos oss hittar du både verktygen och rådgivningen.

Mer information om DH ärendehantering

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Vill du komma i kontakt med oss?