Effektiv hantering av elevdatorer med Microsoft Intune

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har Sveriges Ridgymnasium (SRG) anlitat DH Solutions som extern IT-avdelning. Behovet var en samarbetspartner som kunde erbjuda helheten med utveckling, nätverkskunskap, hårdvaru- och licensförsörjning samt kontinuerlig support och rådgivning för IT-relaterade frågor vilket framgångsrikt avtalats sedan dess. Varje år inför läsårsstart köps nya datorer in till de nya eleverna, så även i år.

Utmaning

Läsårsstarten är alltid den mest intensiva perioden för SRG. Det är cirka 150 datorer som skall levereras till ett antal olika skolor, förinstallerade med konton och applikationer som eleverna behöver för sitt skolarbete. En viktig del för att eleverna skall känna sig välkomna är att de enkelt och smidigt kan komma igång med sitt skolarbete, däribland elevdatorn.

Lösning

DH Solutions levererar för fjärde gången datorer till de elever som startar gymnasiet. Varje år har vi utvärderat vad vi kan göra bättre och smidigare för elever, lärare, övrig personal samt för oss på DH Solutions. Vi vill att datorerna skall vara färdiga för användning i så stor utsträckning som möjligt när de delas ut till eleverna för att inte ta tid från deras normala verksamhet.

I år har vi valt att använda oss av Microsoft Intune som är en molnbaserad tjänst från vilken vi kan hantera datorer och mobila enheter. Tillsammans med Microsoft Azure AD och Autopilot gör detta att vi får kontroll på både användare och datorer, och kan styra vad som installeras på varje enhet på ett smidigt sätt. Allt kan förberedas centralt och allt som behöver laddas ner och installeras görs innan de levereras till eleverna. Detta gör att när eleverna väl startar sin dator är den redo att börja användas på en gång.
Med Microsoft Intune har vi också möjlighet att utföra åtgärder eller installera om datorerna på distans om problem uppstår utan att datorerna behöver skickas någonstans, vilket sparar tid och pengar.

Affärsnytta

Den digitala mognaden hos Sveriges Ridgymnasium är numera väldigt hög, detta tack vare att man på ett väldigt förtroendefullt sätt valt att våga låta oss på DH Solutions vara rådgivande och se till att leverera passande lösningar för deras IT.

Det långa samarbetet har lett till att vi på DH Solutions tillsammans med Sverige Ridgymnasium varje år har kunnat förbättra och stärka vårt samarbete och därmed leveransen. Vi söker hela tiden efter innovativa lösningar för att effektivisera arbetet och öka vinningen för båda parter.

"Helheten är oerhört viktig för oss och det har blivit mycket enklare med DH Solutions som IT-partner. Förut gick man och klurade på IT allt som oftast, nu tänker man inte på det vilket är det bästa betyget" säger Mikael Petersson som är upphandlingsansvarig på SRG.

Elev med dator

 

 

Mikael Pettersson upphandlingsansvarig SRG

Mikael Petersson, Upphandlingsansvarig på Sveriges Ridgymnasium

Sveriges ridgymnasium ryttare


Vill du vet mer om Microsoft Intune och hur det skulle kunna hjälpa din verksamhet? 

Kontakta vår säljavdelning

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Vill du komma i kontakt med oss?