Effektiv fakturahantering med Pyramid och Microsoft Power Automate

Effektiv fakturahantering med Pyramid

och Microsoft Power Automate

Många är vi som strävar efter det papperslösa kontoret som en del i den numera ständigt pågående digitaliseringen. Idag skickas de flesta fakturorna digitalt, men tyvärr är det fortfarande många av dessa som skrivs ut med en manuell handpåläggning som följd trots att de mottagits digitalt.

DH Solutions har utvecklat en lösning med Microsoft Power Automate där bifogade dokument i e-post automatiskt sparas på en utpekad plats. Detta är mycket användbart när man till exempel hanterar leverantörsfakturor i Pyramid. Från din mailkorg för leverantörsfakturor sparas PDF fakturorna ner i Pyramids inkorg, som då är den utpekade platsen för just den processen. Det manuella arbetet med att antingen skriva ut eller spara ner fakturan sker helt automatiskt. Fakturan ligger klar att registreras in i Pyramid för vidare hantering med attest, kontering och betalning. PDF fakturan finns lagrad i systemet och kan enkelt öppnas upp av användarna så inget mer bläddrande i pärmar.

Kontakta gärna vår säljavdelning för mer information - tillsammans skapar vi smarta lösningar för bättre affärer!

 

 

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Rasmus Nilsson

Teamansvarig affärssystem

rasmus.nilsson@dhsolutions.se 035-17 91 79

Vill du komma i kontakt med oss?