Digitalisera mera i din verksamhet

Digital process management

Digitalisering är ett brett område som påverkar oss både privat och i arbetslivet. Det förändrar hur vi köper, hittar nya leverantörer och hur vi kommunicerar med våra kunder och kollegor. Digitalisering innebär många nya möjligheter men det medför också stora utmaningar när marknadsdrivna förändringar utanför organisationen sker i snabbare takt än vad man mäktar med på insidan.

Digitalisering kommer framöver vara en avgörande framgångsfaktor för företag och organisationer när det gäller lönsamhet och att vara attraktiva för kunder och medarbetare även i framtiden.

Vad är digital process management?

Digital process management är vårt koncept som hjälper er ta ett stort kliv framåt på er digitaliseringsresa. Med hjälp av smarta skräddarsydda system och automatiserade informations- och arbetsflöden, får ni möjlighet att kvalitetssäkra era processer, samtidigt som ni eliminerar dubbelarbete och kunskapsöverföringen inom organisationen säkras. När arbets- och informationsflöden väl är inbyggda och automatiserade blir det enklare för medarbetare att göra rätt från början och arbetet kan kvalitetssäkras end-to-end. Effekten blir att mindre tid behöver läggas på onödig administration och avvikelser, vilket gör att ni som organisation kan fokusera mer på värdeskapande aktiviteter för era kunder.

Digitalisering för oss handlar om att koppla samman information i olika system, effektivisera rutiner och arbetsflöden och förenkla det dagliga arbetet. Nyckeln till en framgångsrik digitaliseringsresa ligger i att lyfta blicken framåt och förbereda den interna IT-strukturen för hur ni vill och behöver arbeta om 5-10 år för att vara konkurrenskraftiga.

Resan börjar med en analys av era rutiner och processer, där vi gemensamt tar fram en strategi för hur ni kan jobba bättre tillsammans.

Välkomna att höra av er så berättar vi mer!

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Vill du komma i kontakt med oss?