Uppkopplad mjölk!

Det dröjer kanske lite innan varenda ko på Wapnö är uppkopplad till internet, men produktionsanläggningen är det i allra högsta grad. Med hjälp av lösningen eWON Netbiter från Halmstad-baserade HMS, kan man numera ha stenkoll på temperaturer och mjölknivåer via internet. Och med en integration till Microsofts programvara SQL Server, gjord av
DH Solutions, kan Wapnö även få upp alla värdena på en skärm i mejeriet.

”Det är en enorm skillnad mot förut”, säger Jörgen Johansson, Ladugårdsförman på Wapnö. ”Förut var jag tvungen att vara på plats för att kontrollera temperaturer och nivåer, nu kan jag se det via mobilen eller datorn vilket gör att vi har mycket lättare att säkerställa kvaliteten.”

På skärmen kan Jörgen nu se till exempel taknivåer, temperaturer, flöden, diskningsstatus med mera i ett enkelt webbgränssnitt. Förutom att det ger bättre överblick över produktionen säkerställer det även kvaliteten i anläggningen. ”Vi har inte överfyllt en enda tank sedan vi installerade systemet,” säger Jörgen nöjt.

Så funkar det

En eWON Netbiter-enhet från HMS är kopplad till mjölktankarna på Wapnö. En tanksensor känner av nivån i tanken med hjälp av ultraljud och Netbiter-enheten skickar denna data till en webbtjänst som heter Netbiter Argos (www.netbiter.net). Här kan Wapnös serviceteam logga in för att se tanknivåer, temperaturer mm. Det gör att man när som helst kan kontrollera status och även få larm om temperaturen eller mjölknivån blir för hög i en tank.

Nästa steg är att visualisera produktionen ytterligare genom att visa alla värden på en stor TV-skärm i anläggningen.

Texten är hämtad från: Wapnö Allehanda, Nr 1 2018

”Förut var jag tvungen att vara på plats för att kontrollera temperaturer och nivåer, nu kan jag se det via mobilen eller datorn vilket gör att vi har mycket lättare att säkerställa kvaliteten.”

Jörgen Johansson, Ladugårdsförman
Wapnö