DH Solutions organiserar sig för framtiden


Under året som gått så tror jag att vi alla ha fått fundera på hur vi kommer att jobba framöver. Vi på DH Solutions har också sett hur otroligt snabbt digitaliseringen har ökat och kraven från våra kunders verksamheter i takt med den. För att rusta oss för detta och kunna möta våra kunders behov så ser vi att alla de produkter och tjänster vi erbjuder hänger ihop, och tillsammans kan ge en helhetslösning för våra kunder.

I vår nya uppställning har vi valt att samla och fördela alla våra kompetenser i en leveransavdelning och en sälj & marknadsavdelning

För er som kund innebär det att ni har en primär kontaktperson från vår säljavdelning oavsett produkt eller tjänst, som är ansvarig för att stärka vårt samarbete som skall präglas av proaktivitet och innovation. Det skall vara enkelt att göra affärer med DH.

I leveransavdelningen finns alla våra kompetenser samlade i form av våra fantastiskt kunniga konsulter och utvecklare, samt smarta produkt- och tjänstepaketeringar. Vi sätter samman kompetensuppställningen utifrån projektets eller avtalets innehåll och kundens behov samt mål. Det skall vara enkelt att samarbeta med DH.

Vårt syfte och mål med detta är att du som kund har en tydlig kontaktväg in till oss på DH, att vi ska vara mer tillgänglig för dig som kund och erbjuda en hållbar digital leverans av högsta kvalité. Vi har högt ställda krav på oss i vår leverans och ska vara Hallands ledande digitaliseringspartner.

Varmt välkommen in i framtidens digitala värld tillsammans med oss på DH Solutions!

Helena Eriksson, VD

Helena Eriksson, VD

Vill du komma i kontakt med mig, vår säljavdelning eller leveransavdelning så hittar du våra kontaktuppgifter här >>