På årets näringslivsgala i Halmstad fick vi utmärkelsen Årets styrelse!

Motivering från Styrelseakademien i Halland:

Halmstads, och Sveriges, välstånd är beroende av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Styrelsens roll i företagen har kommit att bli allt mer betydelsefull.

Ägarna till DH Solutions arbetar aktivt genom sin styrelse för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt för verksamheten, och därmed även för ett växande Halmstad. DH Solutions utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens kan förekomma marknaden och med en snart femtioårig tradition, inte bara behålla, utan även växa och utveckla affärerna i en extremt snabbrörlig och konkurrensutsatt bransch.

En modern IT-pionjär sedan 1972, som arbetat aktivt genom sin styrelse, som gjort skillnad sedan 1994.

Stort tack till Styrelseakademien för priset och det stöd er verksamhet gett oss när det gäller rekrytering av ledamöter och utbildning. Er verksamhet ger oss företagare möjligheter att ta del av bred kunskap och stor erfarenhet.

Tack till vår styrelse Petra, Per, Per och Pål för input och engagemang.

Våra fantastiska medarbetare sporras naturligtvis också av att ägarna satsar på kvalitet och kompetens för att bibehålla ett expansivt företag.

Att ha drivit ett IT-företag sen 1972 är naturligtvis en utmaning men med stöd från styrelse, samarbetspartners, familjer, medarbetare m.fl så stärks vår drivkraft att finnas för våra kunder och bidra till effektivisering genom att leverera smarta IT-lösningar.

En stor ära att få utmärkelsen - Årets styrelse.