CSRD, en av många bokstavskombinationer som det surras om.

Kan regelkrav också ses som en möjlighet?

Petra Palmgren Lindwall heter jag och är sedan 2019 styrelseordförande i DH Solutions. Jag arbetar professionellt som ordförande i olika bolag i olika branscher och har gjort så sedan 2006. Jag arbetar också som strategikonsult och rådgivare till ägare, styrelser och VD samt som utbildare i bolagsstyrning hos en av Sveriges största styrelseutbildnings- företag. Ett häftigt jobb där jag får möjligheten att medverka i flera företags tillväxtresor.

Just nu så surras det om alla möjliga bokstavskombinationer som är förknippade med hållbarhet; CSDDD, ESG, NRFD, CS3D, SFDR, GRI med flera. Då jag träffar många företag landar jag ned i att det är många som känner sig förvirrade över vad dessa innebär, vilka samband de har sinsemellan och hur de som är förknippade med lagkrav kommer att påverka dem och när.

När samhället ställer krav på bolag med lagkrav är det lätt hänt att det endast hanteras som ett måste, ett krav. Självklart är det så och det ska vi ta med största allvar. Det gör också att vi stirrar oss blinda mer på kraven och inte höjer blicken för att se möjligheterna -> affärsmöjligheterna!

Jag har några tankar som jag gärna delar med mig av:
Förstå kontexten – Sätt er in i de olika lagkraven; vad handlar de om, vilka kommer de beröra, kommer det beröra oss eller andra i värdekedjan där vi verkar? Vad finns det för hot och möjligheter? Vilka källor ska vi använda för att kontinuerligt uppdatera oss på området? När vi förstått, fått insikt – hur omsätter vi det till affärsnytta? Hur använder ni er företagskommunikation för att berätta för medarbetare, kunder, leverantörer, branschen om er förståelse för att öka värdet i ert varumärke?

Data – Har ni en massa data? Är er data relevant för andra intressenter i ert ekosystem kopplat till lagkrav? Är den strukturerad så den går att använda? Är det något ni kan paketera och skapa affärsnytta kring för era intressenter? Hur kan ni framåt samla och
strukturera data som blir relevant för era intressenter för att öka värdet i ert erbjudande?

Hållbarhet på er strategiska agenda – Hur kommer det som händer påverka er och vad landar ni ner att ni bör göra för att vara relevanta framöver? Kan ni sätta tydliga syften, mål att tro på och sträva efter och inspireras av, dvs. vad vill ni göra? Vilka resurser har ni eller behöver ni skaffa för att uppnå det ni vill baserat på insikter om vad ni bör göra? När ni har landat i vad ni BÖR göra, satt upp vad ni VILL åstadkomma och vad ni KAN göra så kalibrerar ni hur det påverkar er strategi för att eventuellt omvärdera och justera.

Petra Palmgren, Styrelseordförande i DH Solutions

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?