Ärendehantering - DH Helpdesk

Effektiv ärendehantering för hela företaget

DH Helpdesk är ett ärendehanteringssystem som kan användas till effektiv ärendehantering för hela företaget. Tack vare systemets konfigurerbarhet kan systemet hantera flera delar av organisationens behov.  

Exempel på vanliga områden är IT-support, incidenthantering, fastighetsservice och kundsupport. 

Systemet är flexibelt och effektivt med kommunikation via flera kanaler. Genom att erbjuda och involvera kunden i ärenderegistrering via mail, telefon eller självserviceportal underlättas och tydliggörs uppföljningen av ärenden. 

I ett enkelt, intuitivt gränssnitt tillåts medarbetarna att fokusera på kundnöjdhet och kvalitetssäkring.  

Ärendehantering

 • Molnbaserat – arbeta direkt från webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobiltelefo­nen
 • Möjlighet till lokal installation
 • Skapa regelverk, och bestäm arbetsflödet
 • Notiser direkt i systemet eller via mail
 • Bifoga filer till ärenden
 • Registrera nya anmälare direkt i systemet eller koppla anmälarna automatiskt från ett affärssystem, välj mellan olika filformat

Email2ticket

 • Generera ärenden automatisk när e-post kommer in. Koppla olika e-postadresser till olika ären­dekategorier för att minimera hanteringstid

Självserviceportal

 • Låt användare registrera och följa sina ärenden via en självservi­ceportal

SLA

 • Mät SLA på varje ärende
 • Pausa SLA vid valda under­kategorier
 • Basera SLA-mätningen på organisationens arbetstider och helgdagar

Rapporter & statistik

 • Använd fördefinierade rapporter för en snabb och bra översikt av ärendenas prioritet, status och om de lösts i tid
 • Ärendeöversikt per operatör, med information om aktiva ärenden, hur många och vilka som avslutats
 • Mät antal ärenden, ären­detyper, SLA-avvikelser och andra faktorer. Använd underlaget för att optimera och strömlinjeforma organisa­tionens processer
 • Exportera data till Excel för vidareutveckling

Enkät

 • Följ upp kundnöjdhet med en skräddarsydd enkätundersök­ning från systemet
 • Skapa frågor och svar

FAQ

 • Bygg en kunskapsdatabas i systemet

Läs mer om DH Helpdesk här


 

Vill du komma i kontakt med oss?