Är det dags att flytta upp i molnet?

Tillsammans med Microsoft Azure hjälper vi dig dit.

Många företag har idag egna IT-miljöer som upplevs som väl fungerande, och då de togs i bruk för ”bara några år sedan” så känns det kanske inte så akut att flytta till molnet. Ändå finns det många goda skäl till att göra det såsom flexibilitet, hållbarhet och inte minst säkerhet.

Flexibelt och rätt optimerat

Molnet erbjuder en svårslagen flexibilitet och skalbarhet för ert användande av IT-miljön, det förenklar vid en eventuell expansion och öppnar innovationsmöjligheter. Det är i molnet som framtidens möjligheter finns, inte minst för att ha en flexibel och stabil IT-miljö.

Med molninfrastruktur i Azure betalar man efter användning. Kapaciteten optimeras efter era behov och i stället för en investering i anläggningstillgångar, som måste dimensioneras för högsta belastning blir infrastrukturen en löpande kostnad utifrån ert användande.

Hållbart alternativ

Utöver flexibla och ekonomiska argument så finns det också viktiga hållbarhetsargument för att välja Azure, vilket är en faktor som väger allt tyngre för många då hållbarhet är högt på agendan. I och med att Microsoft optimerar driften av sina Azure-datacenter för att göra den så effektiv som möjligt visar beräkningar att de är 98 procent effektivare vad gäller koldioxidutsläpp jämfört med traditionell serverdrift.

Det nya datacenter Microsoft nu bygger i Sverige blir dessutom ännu grönare. Det kommer att få all sin energi från förnybara källor och optimeras på alla plan för effektivast möjliga energianvändning.

Det innebär också fördelar för svenska företag att få möjligheten att behålla alla data i Sverige även med en Microsoft-molnlösning.

Säkerhet och efterlevnad

Microsoft investerar också väldigt mycket i cybersäkerhet och har 3 500 personer som enbart arbetar med detta område. Uppdateringar i Azure-datacenter sker alltid direkt, vilket bidrar till högsta möjliga säkerhet.

För er som har speciella behov av regelefterlevnad får ni dessutom hjälp att uppfylla alla lag- och regelkrav.

 

Är du nyfiken på möjligheterna med Microsoft Azure?
Tveka då inte att höra av dig till vår säljavdelning!

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?