Bästa IT arbetsplatsen i Halland

OM OSS

DH Solutions är ett modernt företag som är väl etablerade i den mest spännande branschen. Som totalleverantör utvecklar och levererar vi de senaste IT-lösningarna, avancerade system, innovativ teknik, tjänster och produkter.

Att arbeta hos oss är både inspirerande, utmanande och utvecklande. Vi arbetar alla tillsammans mot en gemensam vision - att få andra företag att blomstra och uppnå sin fulla potential genom ledande och innovativa IT-lösningar.

Hemligheten bakom vår företagskultur

Hallands äldsta it-företag har ett ungt sinne. Det känns så snart du kliver in genom dörren till vårt kontor eller träffar någon av oss. Energin, attityden, känslan och viljan att ställa upp och gå den där extra milen både för våra kunder och för varandra.

Vi vet vilka vi är, vart vi är på väg och vad våra kunder och partners förväntar sig av oss. Det är en pålitlig kompass som ger oss mod att prova nya metoder och arbetssätt. Oftast lyckas vi men ibland inte vilket är okej, för det ger oss ny kunskap. Sådan är vår företagskultur.

Det som driver oss som jobbar här är naturligtvis helt olika saker. Kollegorna, arbetsuppgifter, utveckling och framsteg, möjligheter att påverka, en sund balans mellan arbetsliv och livet i stort. En arbetsplats som präglas av jämställdhet och gemenskap, glädje och sammanhållning.

Passion och engagemang gör oss bättre idag än vi var igår, så enkelt är det. Smarta IT-lösningar blir smartare, vilket ger nöjdare kunder samtidigt som det utvecklar oss. Vi ska vara Hallands bästa digitaliseringspartner.

Här är allt möjligt!

Johanna Pousette, Ekonomi- och HR-chef

Vår VD har ordet

Jag har alltid fascinerats av IT-branschen och dess förmåga att förändra världen runtomkring oss. Vårt bolag vill verka för att stärka och behålla talanger med IT-kompetens i Halland, vilket bidrar till att utveckla vår region. 

Som Hallands ledande digitaliseringspartner ska vi genom Smarta IT-lösningar utveckla och möjliggöra våra kunders fulla potential genom samarbete som leder till hållbara och långsiktiga relationer. Vi har framtidsfokus i allt vi gör med utveckling och passion som ledord både i vår affär och vår kompetens.

Hos våra medarbetare ser jag kreativitet och lösningsvilja med tekniken som redskap. Våra medarbetare tar sig an våra kunders projekt med ansvar och nyfikenhet, och jag blir motiverad och stolt över att se hur idéer går från vision till resultat tack vare våra enastående stjärnor.

Välkommen att bli en del av vår framgång!

Helena Eriksson, VD

Det här kan du jobba med på DH

Cloud

Med rätt molntjänst och verktyg ger vi kunden möjlighet att jobba snabbt, modernt och mobilt i en säker miljö.

Business Intelligence

Med BI ger vi våra kunder stöd för effektivt beslutsfattande som ger ökad lönsamhet genom att förädla informationen som finns i företagets affärssystem.

Support

Förmedla support och service i världsklass till våra kunder och säkerställ att kundens IT-system fungerar på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Affärssystem

Verksamhetsutveckla våra kunders administrativa rutiner, utveckla en integrerad helhet och anpassa behov av styrning för administration.

Systemutveckling

Vi utvecklar såväl helhetslösningar som kompletterande funktioner till redan existerande system, hela tiden anpassade efter kundens behov och önskemål.

Försäljning

Med ett starkt samarbete tillsammans med våra medvetna kunder utveckla kundens verksamhet utifrån behov av tjänst, produkt och med vår gemensamma kompetens hos våra konsulter.

Projektledning

Utifrån krav, budget och tidsplan säkerställa leveransen och leda samarbetet i våra spännande kundprojekt.

IT-infrastruktur

IT miljö i världsklass! Vi arbetar med marknadsledande mjuk- och hårdvara.

Student

Vi erbjuder praktikplats, examensarbete samt jobb för nyexaminerade som start till en karriär inom IT!

Våra värderingar

Passion

Glöd, energi, engagemang och nyfikenhet ger kompetens, driv och effektivitet att lösa arbetsuppgiften, utmaningarna och kundens affärsbehov tillsammans.

Framtidsfokus

Trygg stabilitet ger flexibilitet och mod att prova ny teknik, nya processer och arbetssätt. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar framtid där varje medarbetare fyller en viktig roll.

Enastående

Vi ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom vår bransch i vår region. Med ständig utveckling, modernt ledarskap och passionerade medarbetare är allt fullt möjligt.

Ägarskap

Vi har förtroende och tillit till dig som medarbetare. Med omsorg och medmänsklighet, höga affärsmässiga mål, individuellt personligt ansvar och team med framtidsfokus når vi stor framgång.

Hur är det att jobba på DH?

Mattias Arnesson

Systemutvecklare

Det känns som att alla är en nyckelperson i företaget och att alla är en bidragande faktor till att vi är DH. Man tar själv beslut och agerar på eget initiativ och just för mig så är det perfekt.

Jennifer Ljunggren

Verksamhetskonsult

Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att hjälpa kunden att göra sin verksamhet bättre och lösa deras problem. Kulturen på DH är väldigt familjär och vardaglig på ett positivt sätt, man får vara som man är.

Fredrik Backe

Cloud Specialist

Frihet under ansvar, utmanande och väldigt roligt. Vi har mer eller mindre bara öppnat första sidorna av den fullständiga boken ”Azure” så möjligheterna känns oändliga.

Företagsinformation

DH Solutions är moderna IT-pionjärer med ett totalerbjudande för lokala och globala företag inom alla branscher. Med stolta traditioner sedan 1972 är vi dessutom Hallands äldsta IT-företag. Vår styrka är gedigen erfarenhet, stort tekniskt kunnande och en kundnära arbetsmodell. Vi skapar långsiktigt kundvärde genom smarta IT-lösningar och skapar nya digitala möjligheter som ska genomsyras av en hållbar och effektiv utveckling i en allt mer uppkopplad affärsvärld.
Ett 40-tal medarbetare med olika specialistkompetenser är vårt starka team. Vår kultur präglas av höga mål, samarbete och gemenskap samt ansvar och förståelse för vår uppdragsgivares affär. Med utgångspunkt från kontoret i Halmstad har vi levererat produkter, system och tjänster till hela världen.
Vi engagerar oss och tar socialt ansvar för att göra skillnad i vår närhet, För att värna om vår personal vill vi vara en arbetsplats där god arbetsmiljö, balans i livet, jämställdhet och mångfald är i fokus.